Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   125481.06
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   OT-II-m-B-08799
Nume   Biserica cu hramul "Sfântul Ioan Botezătorul" din Caracal
Județ   Olt
Unitate administrativă   Municipiul Caracal
Localitate   Caracal
Adresa   Strada Gheorghe Doja nr. 2
Reper   Biserica se află în partea central - vestică a oraşului Caracal, la sud-vest de Parcul Constantin Poroineanu, la adresa Strada Gheorghe Doja nr. 2.
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Descriere   Biserica a fost construită pe vechea moşie a Craioveştilor şi are urme de ziduri masive de jur împrejur care, cu prilejul alinierii străzilor, s-au surpat. Pisania atestă ca moment de început al biseririi anul 1768, fiind ctitorită de către Şerban Cojocaru din Craiova, Esnafa Cojocaru şi jupâneasa Maria, fiica lui Ion Cojocaru. Este posibil însă ca aceştia să reconstruiască un monument mai vechi din secolul al XV-lea. Biserica este arsă şi prăduită în anul 1801 iar cutremurul din 1838 îi distruge turla şi pridvorul. Biserica este ulterior refăcută de enoriaşii îndemnaţi de preotul Popa Marinică. Monumentul din prezent datează din acea perioadă.
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Episcopia Râmnicului
Data ultimei modificări a fişei   23.03.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca premodernă (secolul al XVIII-lea) românească 1768; 1862 

Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Caracal este o biserică de plan triconc, cu pronaos supra-lărgit şi cu clopotniţă pe pronaos; un mic pridvor cu arcade pe coloane din piatră protejează accesul pe vest în biserică. Biserica are faţadele împărţite în două registre inegale de un brâu încadrat de cărămizi în zimţi de ferăstrău. Ambele registre sunt decorate cu firide semicirculare separate de lesene. Uşa de vest a bisericii are un ancadrament post-brâncovenesc cu montanţi cu vreji cu frunze şi flori şi cu cornişă profilată, decorată cu motive vegetale. Biserica a fost construită la 1768, ctitori fiind Şerban Cojocariu şi Maria şi a fost reparată şi modificată în 1862 (probabil după cutremurul din 1838) prin demolarea a două turle (naos şi pronaos?). La 1895 a fost ridicată o clopotniţă din lemn şi a fost adăugat şi micul pridvor de pe vest.

 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul Olt, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016 Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, Institul Național al Patrimoniului, București, 2016, 2099, poziția 403, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-OT.pdf [Baza LMI] (sursa fişei de sit)
2. Atanasescu, Iancu, Fișă de monument: Biserica Sf Ioan Botezătorul, Caracal, Arhiva Fișierul Central al Patrimoniului Cultural Național, Fond Arhivă DMI, 1964, https://culturalia.ro/search/67e23070-d487-4757-bce2-9d5ba3dfe453/view [Document de arhivă]
3. Dimitriu, Florin, Fotografii: "Biserica "Sf. Ioan Botezătorul, Caracal, Arhiva Fișierul Central al Patrimoniului Cultural Național, Fototeca istorică a Institutului Național al Patrimoniului, 1960, https://culturalia.ro/search/565dd318-0854-4293-92ad-821943a191bc/view [Document de arhivă]
 
Fotografii sit

Scroll