Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN101733.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010CL-I-s-B-14533
NumeSitul arheologic de la Căscioarele - D-aia parte
JudețCălăraşi
Unitate administrativăCăscioarele
LocalitateCăscioarele
Adresacom. Căscioarele
PunctD-aia parte
ReperSitul se află la 500 m nord de Mănăstirea Cătălui, pe malul de est al lacului Cătălui, vizavi de satul Căscioarele
Forma de reliefterasă
Categorielocuire civilă
Tipaşezare
Data descoperirii1925
Suprafața sitului 3 ha
Stare de conservaremedie / 09.09.2009
Regim de proprietateprivat şi domeniu public
Proprietarstatul român (rezervaţie arheologică)
Data ultimei modificări a fişei13.1.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Neolitic mijlociu Dudeşti    
Aşezare  Neolitic mijlociu Boian / Vidra, Spanţov    
Cetate  La Tène timpuriu (sec.IV-III a. Chr.) getică În epoca getică situl a fost fortificat în trei etape succesive, cu palisadă, cu zid de cărămizi uscate la soare, iar în final cu zid cu paramenţi de piatră cu emplecton de pământ şi piatră măruntă. Aşezarea getică este situată pe un bot de terasă de formă elipsoidală, are o lungime totală de 170 m pe direcţia N-S şi o lăţime de 140 m pe direcţia E-V.

Aşezarea fortificată de la D'aia parte, cu o suprafaţă de peste 2 ha, este unul dintre cele mai importante situri getice din sec. IV-III a.Chr, atât prin remarcabilul sistem de fortificaţii, cât şi prin sanctuarele descoperite aici, plus inventarul bogat şi variat, getic sau grecesc, recoltat până acum.
Suprafaţa de teren ocupată de cetate, inclusiv sistemul de fortificaţii este de 2,5 ha. Incinta fortificată măsoară 132 m pe direcţia N-S şi 98 m pe direcţia E-V, având o suprafaţă de aproximativ 1,250 ha, înscriindu-se în rândul aşezărilor fortificate de mărime mijlocie, locuite permanent.
 
zid  Latene geto-dacică zid din lemn, pământ şi piatră  
zid  Latene geto-dacică zid din chirpici  
Aşezare fortificată  Epoca bronzului Tei    
aşezare  Eneolitic Gumelniţa / A2 Au fost cercetate 23 de morminte de înhumaţie, neolitice. Prin studiul inventarului arheologic descoperit, unele morminte au fost atribuite fazei de tranziţie de la civilizaţia Boian la civilizaţia Gumelniţa, iar altele fazei Gumelniţa A2 (vezi CCA 1983-1992).  
Necropolă  Epoca bronzului mijlociu Tei Au fost descoperite 3 morminte  
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 2011
Nume Prenume Rol
ȘERBĂNESCU Done responsabil științific
COMȘA Alexandra membru colectiv
Instituţia Rol
MCG Oltenița 1
IAB 1
2. cercetare sistematică 2005 9
Nume Prenume Rol
ŞERBĂNESCU Done 2
SÂRBU Valeriu 2
DAMIAN Paul 1
Instituţia Rol
MA Olteniţa 1
MNIR 2
3. cercetare sistematică 2004
Nume Prenume Rol
SÂRBU Valeriu 2
DAMIAN Paul 2
ŞERBĂNESCU Done 1
Instituţia Rol
MA Olteniţa 1
MNIR 2
4. cercetare sistematică 2002
Nume Prenume Rol
ŞERBĂNESCU Done responsabil
SÂRBU Valeriu membru
NEAGU Marian membru
DAMIAN Paul membru
Instituţia Rol
MA Olteniţa 1
5. cercetare sistematică 2001
Nume Prenume Rol
DAMIAN Paul responsabil sector
SÂRBU Valeriu responsabil
BĂLAN Liviu membru colectiv
ŞTIRBULESCU Christina membru colectiv
Instituţia Rol
M Brăila 2
MNIR 2
6. săpătură de salvare 1988-1989, 1992
Nume Prenume Rol
ȘERBĂNESCU Done

Bibliografie
1. Şerbănescu, Done, Contribuţii la cunoaşterea ritualului funerar practicat de purtătorii civilizaţiei Tei, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII, Călăraşi, 2001, 234-242 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI]
3. Şerbănescu, Done, Căscioarele - D`aia parte, 2002 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
4. Şerbănescu, Done, Aşezarea neolitică de la D-aia parte, 2004 [Fişă tehnică]
5. Şerbănescu, Done, Aşezarea neolitică de la D-aia parte, 2005 [Fişă tehnică]
6. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, 726, poz.12 [Ordin MCC]
7. Bălteanu, Cezarina, Date antropologice asupra unor schelete din epoca bronzului - cultura Tei, Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVI-XVII, Călărași, 2001, 243-245 [Publicaţie]
8. Damian, Paul, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3853&d=Cascioarele-Calarasi-D%92aia-Parte-2007 [Publicaţie]
9. Șerbănescu, Done, 2008 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
10. P.Cantemir, C.Bălteanu, Considérations anthropologiques sur le matériel de Căscioarele (départament de Călăraşi), ARA, 30, 1991, 3-7 [Publicaţie]
11. Sârbu, Valeriu, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1995, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=206&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-1995 [Publicaţie]
12. Șerbănescu, Done, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2011, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2012, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4698&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-2011 [Publicaţie]
13. Damian, Paul, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2005, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2006, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3349&d=Cascioarele-Calarasi-D-aia-Parte-2005 [Publicaţie]
14. Sîrbu, Valeriu, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=649&d=Cascioarele-Calarasi-La-Borovina-1983--1992 [Publicaţie]