Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   28255.04
Nume   Situl arheologic de la Cefa - Intravilan - Strada Mare
Județ   Bihor
Unitate administrativă   Cefa
Localitate   Cefa
Punct   Intravilan - Strada Mare
Reper   Descoperirea a fost realizată în intravilanul localităţii, pe Strada Mare.
Reper hidrografic - nume   Cefa
Reper hidrografic - tip   lac
Forma de relief   câmpie
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Observații   Cercetările arheologice au fost impuse de lucrările pentru alimentarea cu apă a localităţii deoarece vatra actuală suprapune aşezări mai vechi. Materialul ceramic adunat cu prilejul săpării şanţurilor pentru conducte documentează nivele de locuire neolitic, hallstattian (Gava), precum şi o puternică locuire feudală începând cu sec. XII-XIII. În fişierul PUG din 2015, sunt menţionate doua puncte în intravilan, însă este vorba despre acelaşi sit. Localizarea a fost realizată prin compararea hărţii din PUG, cu harta topografica, precum şi cu rezultatele cercetarii arheologice din zona centrală din intravilan.
Data ultimei modificări a fişei   15.02.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca medievală (sec. XII-XVI) neprecizată  

Cu ocazia unor lucrări edilitare şi de utilitate publică, au fost scoase la suprafaţă fragmente ceramice medievale din secolele XII-XVI. Ele marhează vatra satului medieval Cefa, atestat documentar începând cu anul 1302, devenit ulterior localitate cu drept şi statut de târg.

Fragmentele ceramice databile Ia sfârşitul sec. XII şi în prima jumătate a sec. XIII provin de la vase modelate la roata din pastă nisipoasă de culoare neagră şi cenuşie cu aspect zgrunţuros, având buza răsfrântă în afară, rotunjită sau îngroşată. Pentru perioada următoare (sec. XIII-XIV) sunt caracteristice buzele răsfrânte sub formă de streaşină, decorul fiind alcătuit din impresiuni practicate pe gât sau pe umăr sub care au fost trasate linii orizontale.

 
aşezare  Neolitic neprecizată  

Materialul ceramic adunat cu prilejul săpării şanţurilor pentru conducte documentează un nivel de locuire neolitic.

 
aşezare  Hallstatt Gava  

Pe parcursul unor lucrări de canalizare a fost sacos la lumină un lot de fragmente ceramice de factura Ha A-B, cultura Gava.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2015

Muzeul Țării Crișurilor, Oradea CRIȘAN Ioan

Bibliografie
1. Crișan, Ioan, Studiu arheologic de fundamentare PUG, Comuna Cefa, Muzeul Țării Crișurilor, Oradea, 2015 [Studiu istoric] (sursa fişei de sit)
2. Crișan, Ioan, Aşezări, monumente şi descoperiri feudale timpurii şi feudale din hotarele comunelor Cefa, Nojorid şi Sîntandrei (jud. Bihor), Crisia, XX; anul 1990, Muzeului Ţării Crişurilor, Oradea, 1990, 129-157, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=25313-asezari-monumente-si-descoperiri-feudale-timpurii-si-feudale-din-hotarele-comunelor-cefa-nojorid-si-sintandrei-jud-bihor--crisia--xx-1990 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll