Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   156268.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-A-06055
Nume   Cetatea Morisena de la Cenad - În centrul localităţii
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Cenad
Localitate   Cenad
Punct   În centrul localităţii
Reper   Situl arheologic se află intravilan şi se circumscrie, în bună parte, localităţii moderne, nucleul fiind, cel mai probabil, în jurul actualei Biserici Catolice. Situl este localizat şi la 1,4 km S de versantul stâng al râului Mureş.
Reper hidrografic - nume   Mureş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare urbană fortificată şi centru ecleziastic
Descriere   Fortificaţia de pământ de la Cenad a fost ridicată în sec. XIII, incendiată şi refăcută în sec. XVI, ca urmare a războaielor habsburgo-otomane.
Observații   Investigaţia modernă a evoluţiei fortificaţiilor, bisericilor şi aşezării civile este pusă în mare dificultate de suprapunerea totală a localităţii moderne peste situl arheologic, acesta fiind astfel afectat de intervenţiile de după sec. XVIIII. Elementele structurale ale fortificaţiei şi oraşului medieval au fost distruse complet şi nivelate la începutul secolului al XVIII-lea, când s-au produs colonizările şi sistematizările habsburgice.
Astfel că, distrugerea totală şi sistematică de la începutul sec. XVIII a fortificaţiei din piatră şi a celei de pământ, cât şi construirea localităţii moderne, face să nu se mai păstreze la suprafaţa terenului elemente arhitectonice vizibile.
Stare de conservare   medie / 01.01.2006
Regim de proprietate   public şi privat
Proprietar   Statul Român
Data ultimei modificări a fişei   21.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Cetate  Epoca medievală (sec. X - XVII) neprecizată  

 
 
Aşezare  Epoca bronzului    

 
 
Aşezare  Epoca romană    

 
 
Aşezare fortificată  Epoca medievală timpurie (sec. XIII)    

Cenad I a fost o fortificaţie cu val şi palisadă ridicată în sec. XIII, distrusă de un incendiu (marea invazie tătară de la 1241).


 
aşezare urbană  Epoca medievală dezvoltată (sec. XVI)    

Fortificaţia Cenad II a dus la refacerea valului şi a palisadei în sec. XVI în contextul războaielor habsburgo-turce.


 
Aşezare urbană  Epoca medievală târzie    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007;2010

* MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
* REGEP Simona
2. investigaţii arheologice sistematice 200--2002

* IAMBOR P.
* HEITEL S.
* TĂNASE D.
3. cercetări arheologice și sondaje 1994-1995

* IAMBOR P.
* MATEI T.
* BEJAN A.
4. cercetări arheologice 1974-1975

* IAMBOR P
* MATEI Ștefan
* BEJAN A
Institutul de Istorie şi Arheologie din Cluj Napoca * *
Muzeul Banatului Timişoara * *

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2219, poz. 9 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Iambor, Petre, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1994, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1995, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=28 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Iambor, Petre, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 1995, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 1996, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=316 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
6. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
7. Toma - Demian, Nicoleta, Repertoriul descoperirilor monetare dintre anii 275-383 p.Chr. din jud. Timiş, Analele Banatului. Serie Nouă. Muzeul Banatului, 10-11, 3, Timișoara, 2002-2003, 176 [Publicaţie]
8. Oţa, Silviu Ioan, Populaţii nomade de stepă din Banat (secolele XI-XIV) I. Pecenegii şi cumanii, Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani, Brăila, 2004, 504 [Publicaţie]
9. Nemeth, Eduard, Relaţii politice şi militare între Pannonia şi Dacia în epoca romană, Cluj-Napoca, 2007, passim [Publicaţie]
10. Ţeicu, Dumitru, Geografia ecleziastică a Banatului medieval, Cluj-Napoca, 2007, 76-82; 153-155 [Publicaţie]
11. Flutur, Alexandru, Cărămizile ştampilate ale Legiunii XIII Gemina de la Cenad şi Sânnicolau Mare, Analele Banatului. Serie Nouă. Muzeul Banatului, 18, Timișoara, 2010, 63-68 [Publicaţie]
12. Țiplic, Ioan Marian, Organizarea defensivă a Transilvaniei în Evul Mediu, secolele X-XIV, Militară, București, 2006, 242 [Publicaţie]
13. Iambor, Petru, Contribuţii arheologice la cunoaşterea aşezării medieval-timpurii de la Cenad (jud. Timiş), Studii de istorie medievală şi premodernă. Omagiu profesorului Nicolae Edroiu, 2003, 25-39 [Publicaţie]
14. Iambor, Petre, Așezări fortificate din Transilvania (sec. IX-XIII), Cluj-Napoca, 2005 [Publicaţie]
15. Iambor, Petru; Matei, Ştefan; Bejan, Adrian, Cercetări arheologice în aşezarea feudal-timpurie de la Cenad (1974-1975), Ziridava, XIV, 1982, 89-114 [Publicaţie]
16. Móré Heitel, Suzana, Depre biserica lui Ahtum de la Morisena (Cenad), SMIM, XXIII, 2005, 9-21 [Publicaţie]
17. Móré Heitel, Suzana, Începuturile artei medievale în bazinul inferior al Mureşului, Timişoara, 2010 [Publicaţie]
18. Kisléghi Nagy, Gyula, Jurnal Arheologic, editor: Daniela Tănase, traducere: Elena Miklosik, studii critice: Daniela Tănase, Dan Leopold Ciobotaru, Erwin Gáll, Timișoara, 2015 [Publicaţie]
19. Tănase, Daniela, Căldări de lut descoperite la Cenad (jud. Timiş), Văsaria Medievalia - veselă ceramică medievală (sec. VII-XVI), I, Bistriţa-Cluj-Napoca, I, Bistriţa-Cluj-Napoca, 2008, 33-42 [Publicaţie]
20. Tănase, Daniela, Archaeological Researches Performed at Cenad (Timiş County) during the 19th Century and in the Beginning of the 20th Century, Ziridava Studia Archaeologica, 29, 2015, 411-431 [Publicaţie]
21. Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, 2021 [Localizare geografică]
 
 
Scroll