Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   27597.01
Nume   Aşezarea fortificată La Tène de la Cetea - Costuţă-Tiarcuri
Județ   Bihor
Unitate administrativă   Borod
Localitate   Cetea
Punct   Costuţă-Tiarcuri
Reper   Situl se află la est de sat, în stânga pârâului Valea Cetei. Se află pe un deal împădurit orientat nord-vest-sud-vest, denumit "Costuţă" şi acoperit cu molid, şi la marginea păşunii, în zona denumită "Tiarcuri".
Reper hidrografic - nume   Valea Cetei
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal, promontoriu şi terase
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare fortificată
Descriere   La capătul promontoriului bine delimitat de o vale de celelalte dealuri şi abrupt faţă de mica păşune mai puţin denivelată dinspre sat, pe o şa de legătură cu zona deluroasă, se află un drum care e posibil să suprapună un şant. Lângă el, spre aşezare, este posibil să existe şi un val de pământ. Şanţul şi valul ar plasa mica fortificaţie locuită având în jur de 60-70 m lungime şi până la 20 m lăţime în categoria pinten barat. În interiorul zonei astfel fortificate natural (din trei părţi abrupte) şi artificial pe şaua de legătură, cu ocazia mai multor detecţii de metale, s-a găsit şi ceramică dacică şi fragmente de râşniţe din piatră şi piesele din metal. Între acestea se remarcă un tezaur monetar de denari republicani, descoperit în aprilie 2019 împreună cu alte artfacte. În anul 2020 s-au găsit, din nou, artefacte, printre care două monede arse, o drahmă şi un denar, o lamă de pumnal din fier încovoiată (sica) foarte bine conservată şi masivă, o verigă din fier şi din bronz, două fibule din bronz, cuie din fier. Amplasamentul fortificaţiei oferă vizibilitate asupra depresiunii Vad - Borod, iar punctul cel mai important cu care se face contactul vizual este dealul "Măgura" de la Vadu Crişului, unde în anul 2020 a fost descoperit un tezaur monetar împrăştiat pe o mare suprafaţă, dar şi cu dealul de la Bălnaca, unde se află amplasat unul sau mai mulţi tumuli.
Data descoperirii   25.04.2020
Suprafața sitului   30223 mp
Stare de conservare   medie / 18.10.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 18.10.2021
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Asociaţia urbarială Cetea
Data ultimei modificări a fişei   18.10.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  La Tène dacică  

 
 
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2019-2020 În data de 27.05.2019 cu ocazia unei detecții de metal au fost puse în evidentă artefacte aparținând dacilor din secolul I a.-I p. Chr. și un tezaur monetar de 64 de monede. În anul următor detecția a fost reluată și s-au mai găsit artefacte. La recunoașterea din teren s-au observat caracteristicile tipice unei mici fortificații dacice din secolele I a.- I p. Chr.      

Bibliografie
1. Bulzan, Sorin, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)