Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   12796.03
Nume   Valul de pământ de epocă neprecizată de la Chestinţ - Oul Lui Traian; Hunca; Movila Huncă
Județ   Arad
Unitate administrativă   Zăbrani
Localitate   Chesinţ
Punct   Oul Lui Traian; Hunca; Movila Huncă
Reper   Obiectivul arheologic este amplasat la 2,4 km SSV de biserica ortodoxă din Chesinţ; la 5,6 km SE de biserica catolică din Neudorf; la 4,4 km SE de biserica ortodoxă din Zăbrani şi la 120 m E de versantul drept al Pârâului Valea Ţiganilor.
Reper hidrografic - nume   Valea Ţiganilor
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   fortificaţie
Tip   val de pământ
Descriere   Obiectivul arheologic este amplasat pe una dintre muchiile sud-vestice ale Dealului Pălhade (193 m altitudine), cea care domină confluenţa pâraielor Valea Maloştei, Valea Curtoşi şi Valea Mocrea. Prezintă o bună vizibilitate asupra cursurilor superioare ale acestor văi care, prin confluenţa lor formează Valea Ţiganilor. Obiectivul este reprezentat de "decuparea" piciorului de deal prin săparea unui şanţ cu o adâncime de cca. 10 m, care îl separă de Dealul Pălhade.
Observații   Dorel Micle, Liviu Măruia, Adrian Cîntar; Lavinia Bolcu, Oana Borlea, Ioan Vedrilă, Andrei Stavilă, Lucian Vidra, au adăugat o fişă unde au înregistrat separat o porţiune a valului. Oferă urmatoarele referinţe: Valul se află la 2,14 km S de biserica ortodoxă din Chesinţ; la 4,2 km SSE de biserica ortodoxă din Zăbrani; la 5,2 km SV de biserica ortodoxă din Neudorf şi la 230 m E de versantul drept al Pârâului Valea Ţiganilor. Obiectivul arheologic este amplasat pe una dintre muchiile sud-vestice ale Dealului Pălhade (193 m altitudine), cea care domină confluenţa pâraielor Valea Maloştei, Valea Curtoşi şi Valea Mocrea. Traseul fortificaţiei de pământ urmăreşte paralel versantul drept al Pârâului Valea Ţiganilor (aproximativ în lungul curbei de nivel de 175 m), fiind vizibil în teren pe o lungime de peste 2,5 km. Datarea oferită de autori este epoca romană (?) (lipsa unor investigaţii arheologice punctuale şi precise împietează, deocamdată, asupra unei datări mai precise).
Descoperitor   E.D. Pădureanu
Data descoperirii   1985
Stare de conservare   medie / 19.01.2016
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 19.01.2016
Data ultimei modificări a fişei   19.01.2016
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Val de pământ  necunoscută necunoscută  

Pe aici trece un val de pământ care coboară în Valea Mureşului.

Lipsa oricăror investigaţii arheologice împietează asupra unei datări precise a obiectivului arheologic. Cercetările arheologice de teren (periegheze) nu au relevat prezenţa materialului arheologic, dar valenţa antropică a sitului este dată de relaţia cu valul „roman” III, care se opreşte în dreptul acestui punct. Intervenţia antropică şi funcţiunea sa drept punct de observaţie sau fortificaţie pe traseul valului III este dată de morfologia specifică unei fortificaţii de pământ, având un şanţ adânc de cca. 10 m pe laturile de N, E şi S. Toponimia locală şi legendele locului vorbesc despre construcţia sa de către Traian (sic!). Textura solului şi lipsa oricărui material arheologic fac imposibilă datarea acestui punct arheologic, decât pe baza relaţiei cu fortificaţia liniară din imediata vecinătate. Obiectivul se pretează, totuşi, la o prospecţiune tomografică, care să poată preciza adâncimea iniţială a şanţului antropic.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

* MĂRUIA Liviu
* SECULICI Bogdan
* BOLCU Lavinia
* BORLEA Oana
* VEDRILĂ Ioan
* FLOCA Cristian
* GOGOȘANU Andreea
U Timişoara * *

Bibliografie
1. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 70 [Publicaţie]
2. Medeleţ, Florin; Bughilan, I., Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pământ din Banat, Banatica, 9, 1987, 121 [Publicaţie]
3. Pădureanu, E.D., Noi descoperiri eneolitice în judeţul Arad, Ziridava, 14, 1982, 35 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Pădureanu, E.D., Contribuţii la repertoriul arheologic de pe Valea Mureşului Inferior şi a Crişului Alb, Crisia, 15, 1985, 32 [Publicaţie]
5. Pădureanu, E.D., Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul judeţului Arad, Symposia Thracologica, 8, 1990, 141-142 [Publicaţie]
6. Pădureanu, E.D., Noi descoperiri hallstattiene pe teritoriul judeţului Arad, Ziridava, 18, 1993, 22 [Publicaţie]
7. Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior. Judeţul Arad, Timișoara, 1999, 51 [Repertoriu]
 
 
Scroll