Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155332.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06057
Nume   Aşezarea neolitică de la Chişoda - Livezile/ Gomilă
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Giroc
Localitate   Chişoda
Punct   Livezile (Gomilă)
Reper   Aşezarea este situată la 1,5 km V-SV de biserica ortodoxă din Chişoda, la 3 km V de biserica ortodoxă din Giroc, la 3,2 km S-SE de biserica din cartierului Fratelia şi la la 4,9 km S-SE de actualul versant stâng al Canalului Bega şi la 6,2 km N de actualul versant drept al Râului Timiş.
Reper hidrografic - nume   Bega; Timiş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   tell
Observații   Din punct de vedere geografic, situl este amplasat in Campia Timişului, subunitate a Campiei de Vest. Atat analiza hărţilor topografice austriece, de dinainte de lucrările de desecări şi hidroamelioraţii, cat şi a celor actuale, arată că obiectivul arheologic ocupă un spaţiu geografic mai inalt, ferit de inundaţii sau inmlăştinire, speculand o terasă morfologică profilată cu cca. 2 m faţă de terenul din jur. Doar anumite gropi moderne
de extracţie a lutului, dispuse in extremitatea de NE a sitului, inspre liniile de garare a vagoanelor de la CET Timişoara, adună apa freatică şi de precipitaţii. Locuirea intensă din epoca neolitică, dar şi reutilizarea locului in epoca medievală, au determinat apariţia unui tell, bine profilat faţă de terenul din jur.
Data descoperirii   1976
Stare de conservare   bună / 06.02.2012
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 06.02.2012; Agricultură intensivă: 3 / 06.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   04.06.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Tell  Neolitic târziu (mil. IV a. Chr.)    

Tell-ul este uşor aplatizat, prezentând o pantă de cca 2 - 4 grade pe aproape toate laturile; platoul central este aproape plat, cu o pantă de 0 - 2 grade.


 
Aşezare  Epoca medievală dezvoltată    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2006 * DRAŞOVEAN Florin
* ARDELEAN Mircea
* MICLE Dorel
* MĂRUIA Liviu
* CÎNTAR Adrian
2. investigații arheologice 1977-1979 * RADU Ortansa

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. III, București, 2004, p. 2220, poz.11 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj-Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Radu, Ortansa, Plastica neolitică de la Chişoda-Veche şi câteva probleme ale neoliticului din nordul Banatului, Tibiscus, 5, 1979, 67-76 [Publicaţie]
6. Bochiş, Bogdan, Contribuţii la repertoriul aşezărilor Tiszapolgár din Banatul românesc, Patrimonium Banaticum, 3, Timişoara, 2004, 56 [Publicaţie]
7. Draşovean, Florin, Transilvania şi Banatul în neoliticul târziu. O contribuţie la originile culturii Petreşti, Apulum, 40, 2003, 41 [Publicaţie]
8. Gogâltan, Florin, Tell-uri în Orientul Apropiat şi Bazinul Carpatic. O scurtă privire comparativă asupra habitatului preistoric (I), Acta Terae SepteMateriale și cercetări arheologicestrensis. Universitatea "Lucian Blaga". Sibiu, 3, Sibiu, 2004, 66-67 [Publicaţie]
9. Lazarovici, Cornelia-Magda; Lazarovici, Gheorghe, Arhitectura neolicului şi epocii cuprului din România, vol. I, Iași, 2006, 502 [Publicaţie]
10. Bunoiu, Victor, 2021 [fișă de sit]
11. Drașovean, Florin, Despre unele sincronisme de la sfârșitul neoliticului târziu și începutul eneoliticului timpuriu din Banat și Transilvania. O abordare bayesiana a unor date absolute publicate de curând si republicate recent, Analele Banatului, XXI, 2013, 11-12 [Publicaţie]