Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155332.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   TM-I-s-B-06058
Nume   Valul roman de la Chişoda - Valul roman
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Giroc
Localitate   Chişoda
Punct   Valul roman (Gomila; Mănăstirea; Icloda; Sălişte; Mlaca)
Reper   Valul de pământ este situat extravilan. Sectorul traseului valului "roman" din hotarul localităţii Chişoda are o traiectorie de 7,46 km, dispus între punctele notate în LMI drept Chişoda 2 A (în N - CET Timişoara) şi Chişoda 2 C (în S - lângă mănăstirea Şag). Punctul cel mai nordic se opreşte în colţul de SE al magazinului Real 2 Timişoara, care a distrus traiectul valului. De asemenea, traiectul său este întretăiat de calea ferată Timişoara - Şag, aproximativ la jumătatea distanţei dintre staţiile CFR Şag "Timişeni" şi Timişoara CET. Punctul cel mai sudic este reprezentat de locul în care valul traversează actualul curs al Timişului, la S-SV de Mănăstirea Şag, în punctul toponimic "Mlaca". Aşadar, traseul valului este cuprins între actualul curs al râului Timiş (în S, punctul Chişoda 2 C) şi 7,1 km N de versantul drept al aceluiaşi râu (punctul Chişoda 2 A).
Forma de relief   câmpie
Categorie   fortificaţie
Tip   val de pământ
Observații   Pe traseul de aproape 7,5 km al valului există sectoare în care acesta este bine păstrat, dar şi sectoare în care este degradat sau distrus. Arealele degradate sunt: zona nordică, afectată de construirea halelor industriale, a drumurilor de acces şi a unui supermarket; zona centrală, afectată de rambleul căii ferate; zona cuprinsă între Şag Est şi mănăstirea omonimă, afectată grav de construirea unui cartier rezidenţial, începând cu anul 2006, care suprapune total traseul valului; zona de traversare a Timişului, afectată de lucrările de canalizare şi construcţie adigurilor de protecţie.
Stare de conservare   precară / 06.02.2012
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 06.02.2012; Agricultură intensivă: 3 / 06.02.2012
Data ultimei modificări a fişei   10.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Fortificaţie liniară de pământ  Epoca romană (mil. I p.Chr.)    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2006-2007 Universitatea de Vest TimișoaraMĂRUIA Liviu
CÎNTAR Adrian
MICLE Dorel
ARDELEAN Mircea
DOROGOSTAISKY Leonard

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2220, poz.12 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj - Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Nemeth, Eduard, Armata în sud-vestul Daciei romane, Timișoara, 2005 [Publicaţie]
6. Benea, Doina, Cu privire la graniţa de sud-vest a Daciei romane. Stadiul cercetărilor româneşt, Apulum, 451, 2008, 29-51 [Publicaţie]
 
 
Scroll