Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   155332.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   TM-I-s-B-06058
Name   Valul roman de la Chişoda - Valul roman
County   Timiş
Commune   Giroc
City/Town/Village   Chişoda
Place   Valul roman (Gomila; Mănăstirea; Icloda; Sălişte; Mlaca)
Landmark   Valul de pământ este situat extravilan. Sectorul traseului valului "roman" din hotarul localităţii Chişoda are o traiectorie de 7,46 km, dispus între punctele notate în LMI drept Chişoda 2 A (în N - CET Timişoara) şi Chişoda 2 C (în S - lângă mănăstirea Şag). Punctul cel mai nordic se opreşte în colţul de SE al magazinului Real 2 Timişoara, care a distrus traiectul valului. De asemenea, traiectul său este întretăiat de calea ferată Timişoara - Şag, aproximativ la jumătatea distanţei dintre staţiile CFR Şag "Timişeni" şi Timişoara CET. Punctul cel mai sudic este reprezentat de locul în care valul traversează actualul curs al Timişului, la S-SV de Mănăstirea Şag, în punctul toponimic "Mlaca". Aşadar, traseul valului este cuprins între actualul curs al râului Timiş (în S, punctul Chişoda 2 C) şi 7,1 km N de versantul drept al aceluiaşi râu (punctul Chişoda 2 A).
Geomorphology   câmpie
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   sistem defensiv
Notes   Pe traseul de aproape 7,5 km al valului există sectoare în care acesta este bine păstrat, dar şi sectoare în care este degradat sau distrus. Arealele degradate sunt: zona nordică, afectată de construirea halelor industriale, a drumurilor de acces şi a unui supermarket; zona centrală, afectată de rambleul căii ferate; zona cuprinsă între Şag Est şi mănăstirea omonimă, afectată grav de construirea unui cartier rezidenţial, începând cu anul 2006, care suprapune total traseul valului; zona de traversare a Timişului, afectată de lucrările de canalizare şi construcţie adigurilor de protecţie.
State of preservation   grav afectat / 06.02.2012
Human risk   Afectare parţială: 5 / 06.02.2012; Agricultură intensivă: 3 / 06.02.2012
Last record update   05.04.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
val de pământ  Epoca romană (secolele III-IV)        
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2006-2007

Universitatea de Vest Timișoara MĂRUIA Liviu
CÎNTAR Adrian
MICLE Dorel
ARDELEAN Mircea
DOROGOSTAISKY Leonard

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p.2220, poz.12 [Ordin MCC] (site record source)
3. Harta topografică a României, scara 1:25.000 [Referinţă cartografică]
4. Măruia, L.; Micle, D.; Cîntar, A.; Ardelean, M.; Stavilă, A.; Bolcu, L.; Borlea, O., Horak, P.; Timoc, C.; Floca, C.; Vidra, L., ArheoGIS. Baza de date a siturilor arheologice cuprinse în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren, BioFlux, Cluj - Napoca, 2011 [Publicaţie]
5. Nemeth, Eduard, Armata în sud-vestul Daciei romane, Timișoara, 2005 [Publicaţie]
6. Benea, Doina, Cu privire la graniţa de sud-vest a Daciei romane. Stadiul cercetărilor româneşt, Apulum, 451, 2008, 29-51 [Publicaţie]
 
 
Scroll