Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   42325.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BV-I-s-A-11266
Nume   Situl arheologic de la Cincşor -Cetate
Județ   Braşov
Unitate administrativă   Voila
Localitate   Cincşor
Punct   Cetate (Burgstatt)
Reper   Situl arheologic se găseşte la la 6 km est de localitatea Cincşor, pe malul drept al Oltului, la sud de o râpă.
Reper hidrografic - nume   Olt
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   agricultură
Categorie   louire
Tip   aşezare
Suprafața sitului   cca 2,5 ha
Riscuri naturale   Inundaţii: 4 / 23.05.2022
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 4 / 23.05.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   23.05.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca romană (sec. II - III) romană     BV-I-m-B-11265.02 
Aşezare  Hallstatt neprecizată      
Aşezare  La Tène dacică      
Castru  Epoca romană (sec. II - III) romană     BV-I-m-B-11265.01 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1974,1980,1982-1983, 1987

* GUDEA N.
IAIA Cluj * *
MJI Braşov * *
M Făgăraş * *

Bibliografie
1. Pop, Ion, Studii și cercetări de istorie veche, 2/26, 1975, 289-292 [Publicaţie]
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Costea, Florea, Repertoriul arheologic al judeţului Braşov, vol. II, Brașov, 1996, 57-58-62 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
4. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 364, poz. 36-40 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
5. Costea, Florea, Săpăturile arheologice de salvare de la Cincșor și Voila, jud. Brașov (campaniile 1987-1988), Cumidava, XIV, Brasov, 1989, 491-519, http://www.cimec.ro/pdf2/Cumidava/dl.asp?filename=014-Revista-Cumidava-Muzeul-Istorie-Brasov-XIV-1989.pdf [Publicaţie]
6. Isac, Adriana, Un Akinakes de la Cincșor (jud. Brașov), Acta Musei Napocensis, 31-I, Cluj, 1994, 179-183 [Publicaţie]
7. Costea, Florea, Repertoriul arheologic al județului Brașov, vol. I, București, 1995, 130 [Publicaţie]
8. Neigebaur, J. F., Dacien aus den Überreste des klassichen Alterthumus, Brașov, 1851, 274-275 [Publicaţie]
9. Țentea, Ovidiu, Proiect „Limes. Frontierele Imperiului Roman în România”, 2022 [Fişă de sit]
 
 
Scroll