Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania *
RAN Code54984.173
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010CJ-II-m-A-07497
NameSitul arheologic de la Cluj-Napoca - Muzeul de Artă
CountyCluj
CommuneMunicipiul Cluj-Napoca
City/Town/VillageCluj-Napoca
AddressPiaţa Unirii 30
PlaceMuzeul de Artă (Palatul Banffy)
LandmarkSitul arheologic de la Muzeul de Artă se află în centrul vechi al oraşului.
Site Classconstrucţie
Site Typepalat
NotesDescoperirile arheologice din acest sit trebuie strâns legate cu cele din situl de la Piaţa Unirii (cod ran 54984.20)
Ownershipstat
OwnerConsiliul Local
Last record update5.1.2021
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
aşezare  Neolitic Cluj - Cheile Turzii - Lumea Nouă - Iclod    
aşezare  Epoca romană (sec. II-III d.Hr.)   Epoca romană este documentată prin cel puţin două faze. Cea mai timpurie apare sub forma unui strat de incendiere şi conţine fragmente ceramice, zgură din bronz, o monedă din bronz puternic corodată, fragmente de sticlă şi oase.  
Drum  Epoca romană (sec. II-III d.Hr.)   Drumul aparţine celei de a doua faze a epocii romane, mai târzie. Drumul, orientat NV-SE, se compune din dale masive din piatră, doar trei păstrate în poziţie originală, aşezate pe straturi succesive de amenajari cu pietriş şi nisip. In nivelul corespunzător s-au găsit monede de argint, fragmente ceramice obecte de fier, pişcoţi de paviment precum şi un con funerar din piatră. Drumul este unul dintre cele considerate a fi cardo ale oraşului Napoca. Probabil el ţine de aşa numita "fază de piatră" a oraşului, poate din perioada de când Napoca devine colonia sub Marcus Aurelius (161 - 180 p. Chr.) sau de când primeşte ius Italicum sub Septimius Severus (193 - 211 p. Chr.).
Denarii romani descoperiţi în acest nivel sunt puternic corodaţi, foarte puţin vizibil este
chipul împăratului sau inscripţia de pe avers.
 
aşezare  Epoca medievală (sec. XI-XVII d.Hr.)   Depunerea medievală este distrusă de construcţiile moderne, inclusiv de clădirea actuală a Muzeului de Artă, cât şi de construcţii contemporane. Acestei perioade îi aparţin numeroase fragmente ceramice, monede, sticlă, oase de animale, obiecte diverse din fier sau bronz şi cărămizi  
Palat  Epoca modernă (1774 - 1785)   Foarte probabil din epoca modernă datează majoritatea gropilor de var descoperite, fiind contemporane probabil cu construcţia palatului Banffy.

Azi aici se află Muzeul de Artă.
 

Bibliography
1. Alicu, Dorin, 2007 [raport de cercetare preventivă] (site record source)
2. Crişan, I. H.; Bărbulescu, M.; Chirilă, E.; Vasiliev, V.; Winkler, I., Repertoriul arheologic al judeţului Cluj, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Biblioteca Musei Napocensis V, Cluj Napoca, 1992, 118-153, 127 [Publicaţie] (site record source)
3. Alicu, Dorin, Cronica cercetărilor arheologice. Campaia 2008, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2009, http://cronica.cimec.ro/detail.asp?k=4141 [Publicaţie]