Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   62814.18
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CT-I-m-A-02559.01
Nume   Valul de piatră de la Cochirleni (segmentul I)
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Rasova
Localitate   Cochirleni
Reper   Segment de val situat la vest de DJ 223 ce se desfăşoară de-a lungul graniţei dintre oraşul Cernavodă şi com.Rasova.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   terasă
Categorie   val şi şanţ
Tip   val de piatră
Descriere   Segmentul de val are capătul vestic la limita sud-estică a Axiopolisului; înaintează spre sud-est urmând panta estică a Dealului Hinog, până la drumul judeţean amintit.
Data descoperirii   1884-1885
Suprafața sitului   24110 mp
Data ultimei modificări a fişei   01.02.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Val de piatră  Epoca medievală timpurie (secolul al X-lea)    

Este unul dintre cele trei complexe defensive ridicate între Dunăre şi Marea Neagră. Capătul vestic porneşte de la sud-estul incintei axiopolitane şi se opreşte la ţărmul Mării Negre, undeva la nord de incinta Tomisului târziu. Lungimea acestui prim segment de val este de circa 850 m. Acesta are lăţimea de circa 20-25 m. Acest prim sector este completat cu un castru ridicat pe latura sa sudică.


CT-I-m-A-02559.01 

Bibliografie
1. Cliante, Traian, Studiu istoric aferent PUG-ului comunei Rasova, Județul Constanța, 2011 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Ministerul Culturii, Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, 2016, 1091, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/lista-monumentelor-istorice-2015.pdf [Publicaţie]
3. Schuchhardt, Carl, Die sogenameten Trajans välle in der Dobroudscha, Abhandlungen der prenssichen Akademie der Wissencha, 12, Phil-hist. Klasse, Berlin, 1918, 1-66 [Publicaţie]
4. Vulpe, Radu, Histoire ancienne de la Dobroudja, Conaissance de la terre et de la pensée roumaines, IV, Academia Română, 1938 [Publicaţie]
5. Barnea, Ion, Ștefănescu, Ștefan, Din Istoria Dobrogei III. Bizantini, români și bulgari la Dunărea de Jos, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1971, 97-117 [Publicaţie]
 
 
Scroll