Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   165835.01
Nume   Situl arheologic de la Codreni - La Loturi
Județ   Vaslui
Unitate administrativă   Roşieşti
Localitate   Codreni
Punct   La Loturi
Reper   Situl se află între marginea nordică a satului Codreni şi pădurea Codreni, pe dreapta pârâului Idrici.
Reper hidrografic - nume   Idrici
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În urma cercetărilor întreprinse între anii 2008-2018 a fost descoperit un numeros material litic şi ceramic, aparţinând aspectului Stoicani-Aldeni, culturii Cucuteni şi secolului al IV-lea, cultura Sântana de Mureş-Cerneahov.
Descoperitor   Ghenuţă Coman
Data descoperirii   1967
Suprafața sitului   6,7 ha
Stare de conservare   medie / 11.04.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 11.04.2020
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   26.05.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic Cucuteni / A  

În anul 2018 au fost colectate 219 fragmente ceramice, majoritatea aparţinând Culturii Cucuteni, faza A. Majoritatea fragmentelor ceramice sunt din categoria fină şi semifină, în proporţie mai
mică fiind din categoria grosieră, amestecul predominant fiind din mâl şi nisip fin. 23 de fragmente aparţinând culturii Cucuteni prezintă decor pictat, pe suprafaţa exterioară.
În 2018 au fost descoperite şi 9 fragmente litice (o săgeată, o lamă şi două gratoare).

 
aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV) Sântana de Mureş-Cerneahov      
aşezare  Eneolitic Stoicani-Aldeni  

Au fost descoperite unelte, arme, figurine zoomorfe şi antopomorfe, fragmente de altăraşe, şi fragmente ceramice.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2018

* OANCĂ Mircea
Muzeul Vasile Pârvan Bârlad * *

Bibliografie
1. Oancă, Mircea, Situl arheologic de la Codreni-La Loturi, 2020 [Fişă de sit]
2. Ghenuță, Coman, Cercetări arheologice în sudul Moldovei cu privire la sec. V-XI, Studii și cercetări de istorie veche, 2, 20, 1969, 289 [Publicaţie]
3. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate, Repertoriul arheologic al județului Vaslui, Litera, București, 1980, 223 [Publicaţie]
4. Udrescu, Titus, Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu privire la cultura Noua, Carpica, VI, 1973-1974, 17-42 [Publicaţie]
5. Rotaru, Marin, Onel, Cristian, Ursachi, Laurențiu, Plastica neolitică Stoicani-Aldeni descoperită pe teritoriul județului Vaslui, Acta Musei Tutovensis, VIII, 2013, 7-15 [Publicaţie]
6. Rotaru, Marin, Onel, Cristian, Ursachi, Laurențiu, Plastica neolitică Stoicani-Aldeni descoperită pe teritoriul județului Vaslui, Elanul, 130, 2012, 1-4 [Publicaţie]
7. Oancă, Mircea, O figurină zoomorfă descoperită în situl eneolitic de la Codreni-„Loturi”, comuna Roșiești, județul Vaslui, Acta Musei Tutovensis, 12, 2016, 109-117 [Publicaţie]
 
 
Scroll