Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   125551.08
Nume   Piciorul de pod roman de la Corabia - Strada Libertăţii
Județ   Olt
Unitate administrativă   Oraş Corabia
Localitate   Corabia
Punct   Strada Libertăţii
Reper   Piciorul podului roman a fost descoperit pe vechiul talveg al Dunării, la baza malului falezei Dunării.
Reper hidrografic - nume   Dunăre
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   luncă
Utilizare teren   păşune
Categorie   cale de comunicaţie
Tip   pod
Descriere   Primele cercetări au fost realizate de Grigore Tocilescu şi Pamfil Polonic, rezultatele lor fiind consemnate în anul 1902. Peste câteva decenii, Dumitru Tudor va corobora informaţiile mai vechi şi observaţiile personale, publicând în anul 1934 prima monografie a podului de la Sucidava, reactualizată şi completată ulterior prin alte lucrări. Alte cercetări sistematice au fost întreprinse Octavian Toropu în 1968 şi Lucian Amon împreună cu Petre Gherghe după anul 2002.
Descoperitor   Grigore Tocilescu, Pamfil Polonic
Data descoperirii   1902
Suprafața sitului   600 mp
Stare de conservare   medie / 25.04.2017
Riscuri naturale   Cutremur: 3 / 25.04.2017; Inundaţii: 4 / 25.04.2017; Exces de apă în sol: 3 / 25.04.2017
Riscuri antropice   Vandalism: 3 / 25.04.2017
Regim de proprietate   public
Proprietar   Primăria Corabia
Data ultimei modificări a fişei   25.04.2017
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Pod  Epocă romană (secolele al II-lea - al VI-lea p. Chr.) romană  

În anul 328 p. Chr., Constantin cel Mare a inaugurat un pod de piatră peste Dunăre, între Oescus (în Dacia Ripensis) şi Sucidava, eveniment care a fost menţionat de mai multe surse antice: Fundaţia digului culei de pe malul nordic al râului este vizibilă astăzi, la circa 140 m de colţul de sud-vest al fortului din Sucidava. Pe marginea de nord al satului Celei a fost găsită o piatră de hotar datată tot în 328 p. Chr. (AE, 1939, 19 = IGLR, 278). Miliarium-ul trebuie să fi stat de-a lungul drumului care duce spre Romula, la peste 45 km spre nord, fiind atestată nu numai funcţionarea sa sub Constantin, ci şi controlul ferm al Imperiului asupra acestui teritoriu nord-dunăren, la vest de râul Olt.

Existenţa podului de la Sucidava a fost doar menţionată lapidar în scrierile unor autori romano-bizantini sau în compilaţii anonime. La sfârşitul veacului al XVII-lea, Marsigli încerca fără succes să localizeze urmele sale. În schimb, podul este figurat în aceeaşi perioadă, pe harta stolnicului Constantin Cantacuzino. În secolul XIX, urmel podului vor trezi interesul inginerului bucovinean Alexandru Popovici şi îl vor determina la Ceza Boliac să întrepindă investigaţii mai amănunţite. La extremităţile podului exista câte o pilă culee (picior pod), care juca şi rolul de portal. Cea de pe malul nordic, singura cercetată, este constituită pe un postament din piatră legată cu mortar, var, nisip şi pietriş, cu dimensiunile maxime de 14,50x7,00 m. Peste aceasta a fost zidit portalul propriu-zis. Feţele sale exterioare sunt placate cu blocuri de calcar cioplite regulat, între care există un emplecton din piatră şi mortar. Baza laturii sudice a acestei pile culee era protejată de acţiunea directă a apelor fluviului Dumărea printr-un parament construit din blocuri foarte mari de piatră faţetată, cât şi prin realizarea unui pinten care spărgea valurile şi gheţurile.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2002

* AMON Lucian
* GHERGHE Petre
U Craiova * *
2. cercetare sistematică 1968

* TOROPU Octavian
U Craiova * *
3. cercetare sistematică 1902

* TOCILESCU Grigore
* POLONIC Pamfil
Muzeul Naţional de Antichităţi din Bucureşti * *

Bibliografie
1. Gherghe, Petre; Amon, Lucian, Noi date în legătură cu podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava, Pontica, 40, Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa, 2007, 359-369, https://revistapontica.files.wordpress.com/2009/06/pontica-40-pag-359-369.pdf [Publicaţie]
2. Tudor, Dumitru, Sucidava, Craiova, 1974 [Publicaţie]
3. Comănescu, Florin Laurențiu, 2017 [Fișă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll