Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   158047.06
Nume   Situl arheologic de la Coreneşti - Corneşti sud-est/ Drumul Muraniului
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Orţişoara
Localitate   Corneşti
Punct   Corneşti sud-est/ Drumul Muraniului
Reper   Situl arheologic se află la 1,85 km ESE de biserica ortodoxă din Corneşti, la 4,57 km SV de biserica ortodoxă din Murani, la 8,5 km NNE de biserica ortodoxă din Sânandrei şi la 430 m S de versantul stâng al Pârâului Valea Viilor.
Reper hidrografic - nume   Valea Viilor
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   platou
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Obiectivul arheologic ocupă terasele superioare care domină versantul stâng al Pârâului Valea Viilor, la extremitatea unui întins platou care culminează în SE cu Dealul Cocor (126 m altitudine). Situl prezintă o uşoară înclinare E-V, cu expunere predominant vestică şi cu sursă permanentă de apă în izvoarele care debuşează în versantul stâng al Pârâului Valea Viilor.
Descoperitor   Leonard Dorogostaiski Leonard Dorogostaiski
Data descoperirii   2007
Stare de conservare   medie / 26.01.2016
Riscuri antropice   Agricultură intensivă: 3 / 26.01.2016
Data ultimei modificări a fişei   10.05.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului        
aşezare  Epoca daco-romană        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2007

Arheo Vest DOROGOSTAISK Leonard

Bibliografie
1. Dorogostaiski, Leonard [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Szentmiklosi Al., Raport de evaluare de teren în zona sudică a fortificației preistorice de la Cornești-Iarcuri, Timișoara, 2017, 12 [Raport] (sursa fişei de sit)
3. Crețan, R., Cultural Heritage Highlighted by the Habsburg Colonisations – A Particular View on the Romanian Banat Area, Review of Historical Geography and Toponomastics, 7-8, IV, 2009, 103-117 [Publicaţie]
4. Ghiță, E., Habitatul rural în comitatul Arad în secolul al XVIII-lea, Studii de demografie istorică (secolele XVII - XXI), (coord. C. Pădurean, I. Bolovan), Gutenberg, Arad, 2010, 469-486 [Publicaţie]
5. Lazarovici , Gh., Neoliticul Banatului, Bibliotheca Musei Napocensis, IV, Cluj, 1979 [Publicaţie]
6. Medeleț, Florin, În legătură cu fortificaţia de pământ de la Corneşti (comuna Orţişoara, judeţul Timiş)(Sur la fortificațion du terre de Cornești), Analele Banatului, II, 1993, 119-150 [Publicaţie]
7. Micle, D.; Török-Oance, M.; Măruia, L., The morpho-topographic and cartographic analysis of the archaeological site Corneşti “Iarcuri” , Timiş County, Romania, using computer sciences methods (GIS and Remote Sensing techniques), Anale. Seria Informatică, Annals. Computer Science Series, 7th Tome, 1th Fasc., 1, VII, 2009, 249-262 [Publicaţie]
8. Milleker, Bódog, Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás előtti időkből, vol. II, Római, római korszaki barbár és népvándorláskori leletek, Temesvár, 1899 [Publicaţie]
9. Podobnikar, T., Georeferencing and quality assessment of Josephine Survey maps for the mountainous region in the Triglav National Park, Acta Geodaetica et Geophysica Hungarica, 1, 44, 2009, 49-66 [Publicaţie]
10. Suciu, Coriolan, Dicționar istoric al localităților din Transilvania, vol. I (A-N), Academiei, București, 1976 [Publicaţie]
11. Surd, V., Geography of Settlements, Cluj University Press, 2009 [Publicaţie]
12. Szentmiklosi Al., Primele menționări cartografice ale fortificației de epoca bronzului de la Cornești-Iarcuri, jud. Timiș. First Map-Drawing Mentions of the Bronze Age Fortification from Cornești-Iarcuri, Timiș County, Istros, XXI, Brăila, 2015, 31-55 [Publicaţie]
13. Veichtlbauer, O., Zwischen Kolonie und Provinz. Herrschaft und Planung in der Kameralprovinz Temeswarer Banat im 18. Jahrhundert, Wien, 2016 [Publicaţie]
 
 
Scroll