Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN158047.01
NumeSitul arheologic de la Corneşti - Iarcuri-1
JudețTimiş
Unitate administrativăOrţişoara
LocalitateCorneşti
PunctIarcuri-1 (Selişte)
ReperSitul arheologic se află la 1,87 km NE de biserica ortodoxă din Corneşti; la 5,12 km V de biserica ortodoxă din Murani; la 5 km SE de biserica ortodoxă din Orţişoara şi la 525 m S de versantul stâng al Pârâului Lac.
Forma de reliefCâmpie
Utilizare terenagricultură
Categorielocuire
Tipfortificaţie
DescriereLocalitatea Corneşti (fostă Jadani), com. Orţişoara, jud. Timiş se află la 18 km N de Timişoara, în apropierea drumului E671 ce face legătura cu Aradul. Existenţa pe teritoriul acestei localităţi a unei mari fortificaţii de pământ este o realitate cunoscută încă de la 1725, când ea apare consemnată pe aşa numitele hărţi Mercy. De atunci fortificaţia de la Corneşti este o prezenţă constantă pe hărţile militare şi cadastrale ale veacurilor XVIII-XIX1. Ea a fost prezentată ca fiind compusă din două valuri elipsoidale concentrice. Prima menţionare în literatura arheologică de specialitate pare să aparţină lui József Pech2, care atribuie această fortificaţie epocii avare. I. Miloia va efectua în vara anului 1933 primele sondaje arheologice, intuind că aceste valuri de pământ nu corespund primului mileniu după Christos. Cercetările arheologice vor fi reluate în vara anului 1939 de către Marius Moga, având ca obiectiv principal stabilirea caracteristicilor sistemului de fortificaţie, şi a perioadelor în care această fortificaţie a fost ridicată, un deziderat mai îndepărtat constituindu-l stabilirea cronologiei interne a fortificaţiei.
Stare de conservaremedie / 25.03.2016
Riscuri antropiceAgricultură intensivă: 3 / 25.03.2016
Data ultimei modificări a fişei15.3.2017
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Locuire  Epoca bronzului (mil. V î. Hr.) Tiszapolgár / B2 În urma prospecţiunilor magnetometrice în zona locuirilor preistorice din arealul sitului arheologic a fost detectată o structură (Structura 1) de formă circulară în Incinta I. Structura 1 a fost localizată în partea de sud-est a Incintei I, în apropierea valului de pământ al fortificaţiei de epoca bronzului (Pl. I/1). Spaţiul circular delimitat de un şanţ de apărare a avut un diametru de aprox. 30 m, în mijlocul ei fiind observate anomalii de formă rectangulară (Pl. I/2).
În interiorul structurii circulare s-au conturat gropile de implementare a unor stâlpi. Dispunerea unora dintre gropi în aliniamente sugerează prezenţa unei structuri de suprafaţă, probabil o locuinţă sau un saivan pentru animale.
Din punct de vedere al funcţionalităţii, aliniamentele de gropi de stâlp sugerează prezenţa unei structuri de suprafaţă, probabil, o locuinţă sau un saivan. În sprijinul acestei ipoteze vine şi şanţul circular care a fost, probabil, o sursă de lut iar şi, în paralel, un mijloc de drenare a terenului.
Materialul arheologic este variat şi a constat din fragmente ceramice, minereu de cupru (malachit) precum şi dintr-un fragment de dăltiţă de cupru. Fragmentele ceramice descoperite în umplutura şanţului circular şi în complexele arheologice aparţin epocii cuprului, starea de conservare fiind una precară.

Chiar dacă materialul ceramic este unitar şi marchează o secvenţă cronologică relativ clară, evidenţele stratigrafice indică cel puţin trei etape cronologice distincte, de activitate umană.
 
Locuire  Epoca bronzului mijlociu Vatina    
locuire  Hallstatt Gornea-Orleşti Sub nivelul de arătură, la adâncimea de aprox. -0,20 m, a fost dezvelit un nivel de cultură de culoare neagră, a cărui grosime a fost de aprox. 0,10-0,20 m. În compoziţia acestuia au fost descoperite fragmente ceramice preistorice ce pot fi atribuite primei epoci a fierului, mai exact grupului Gornea-Kalakača. Pentru această primă încadrare cronologică pledează câteva fragmente de castroane cu buza invazată, fragmente ceramice ornamentate cu caneluri, dar şi cîteva ornamente tipice (valuri incizate, impresiuni circulare etc.). Alături de aceste fragmente ceramice au fost descoperite şi bucăţi de chirpici de dimensiuni relativ reduse. La baza nivelului a fost descoperită o verigă simplă de bronz.
În acest nivel s-au conturat două complexe arheologice. În dreptul m. 9 a fost marcată o groapă elipsoidală (cpl C8), orientată E-V, cu fundul uşor alveolat. Dmax al acesteia este de aprox. 0,65 m iar ad. de 0,62 m de la nivelul actual de călcare. În colţul nord-estic al secţiunii s-a delimitat o parte dintr-o groapă de mari dimensiuni (compexul C9), probabil de formă circulară sau elipsoidală, admax surprinsă în săpătură fiind de -0,67 m de la nivelul actual de călcare. Tot din acest nivel porneşte o groapă de mici dimensiuni (compexul C4), de formă circulară, care penetrează complexul C1. Adâncimea acesteia este de 0,63 m de la nivelul actual de călcare.
Sub nivelul de culoare neagră, la adâncimea de aprox. -0,30 m, a fost descoperit un alt nivel, dar de culoare negru-brun, a cărui grosime variază între 0,10 şi 0,25 m. Acesta se află deasupra lutului virgin, marcând primul nivel de locuire preistorică în aceast areal al fortificaţiei. Artefactele ceramice descoperite în acest nivel sunt în marea lor majoritate atipice. Din această cauză propunem, pe moment, o datarea mai largă a nivelului între sfârşitul epocii bronzului şi prima epocă a fierului.

Sondajul arheologic din toamna anului 2007 a relevat în interiorul valului II al fortificaţiei de la Corneşti existenţa unei sit arheologic preistoric cu două etape de locuire. Complexele arheologice descoperite în cursul acestei campanii se află la marginea unei mari aşezări preistorice aparţinând grupului Gornea-Kalakača. Viitoarele cercetări arheologice vor oferi nu numai o imagine mai clară privind etapele de locuire a acestei aşezări dar şi informaţii privind legătura dintre locuirile preistorice şi valurile de pământ de la Corneşti-Iarcuri.
 
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 2015
Nume Prenume Rol
SZENTMIKLOSI Alexandru
KRAUSE Rüdiger
HEEB Bernhard S.
BĂLĂRIE Andrei
GEORGESCU Andrei
WEHRHEIM Ruben
HARNISCHFEGER Chrisine
DAVID Andreea
MUSCALU-CREȚESCU Amina
Instituţia Rol
M Banatului, Timișoara 1
U Timişoara 2
M Brukenthal 3
Museum for Pre- and Early History, Berlin 4
Institut für Archäologische Wissenschaften, Labor für Archäobotanik, Frankfurt am Main, Germany 5
2. cercetare preventivă 2014
Nume Prenume Rol
HARDING Anthony F. 6
HEEB Bernhard 5
KRAUSE Rüdiger 4
TALAGIU Andrei 4
BACHMEIER Bernd 4
LEONTI Iulian 3
HARNISCHFEGER Cristinel 2
SZENTMIKLOSI Alexandru 1
BĂLĂRIE Andrei 1
GEORGESCU Andrei 1
Instituţia Rol
MB Timişoara 1
U Timişoara 2
UAIC Iaşi 3
Goethe Universität Frankfurt am Main, Germany 4
Museum for Pre- and Early History, Berlin 5
University of Exeter, UK 6

Bibliografie
1. Gogâltan, Florin, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2007, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3870 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Szentmiklosi, Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2014, Institutul Național al Patrimoniului, 2015, 236-238, Pl. I/1, pl. I/2, pl. II/1, pl. II/2, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5424&d=Cornesti-Ortisoara-Timis-Iarcuri-2014 [Publicaţie]
3. Szentmiklosi, Alexandru, Cronica cercetărilor arheologice din România. Campania 2015, Institutul Național al Patrimoniului, 2016, 29-31, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5481&d=Cornesti-Ortisoara-Timis-Iarcuri-2015 [Publicaţie]
4. Medeleţ, Florin, În legătură cu fortificaţia de pamânt de la Cornşsti (comuna Orţişoara, judetul Timiş) (Sur la fortification en terre de Cornesti), AnB, II, 1993, 115-146 [Publicaţie]
5. Radu, O., Contribuţii la cunoaşterea culturii Vatina. Săpăturile de la Corneşti, jud.Timis (Contribution à la connaissance de la culture Vatina), SCIV, 23, 2, 1972, 271-284 [Publicaţie]
6. Radu, O., Cultura "Vatina" în asezarea de epoca a bronzului de la Corneşti judeţul Timiş (Die Vatina-Kultur der Bronzezeit aus der Niederlassung von Cornesti Timis), Tibiscus, II, 1972, 35-37 [Publicaţie]
7. Soroceanu, Tudor; Radu, O., Şantierul arheologic Corneşti (jud.Timiş). Săpăturile din 1973 şi 1974 (Archäologische Ausgrabungen der Jahre 1973 und 1974 im Cornesti, Kr. Timiş), Tibiscus, IV, 1975, 33-40 [Publicaţie]
8. Szentmiklosi Al., Heeb B.S., Heeb J., Harding A., Krause R., Becker H., Cornesti-Iarcuri — a Bronze Age town in the Romanian Banat?, Antiquity, 85, 2011, 819-838 [Publicaţie]