Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   60972.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CT-I-s-B-20170
Nume   Fortificaţia elenistică de la Coroana
Județ   Constanţa
Unitate administrativă   Albeşti
Localitate   Coroana
Punct   Oierie
Reper   Situl a fost identificat la cca. 500 m S-V de sat, în faţa grajdurilor CAP, pe un platou pietros.
Forma de relief   platou
Utilizare teren   păşune
Categorie   aşezare
Tip   aşezare fortificată
Descriere   Aşezarea este de tip Albeşti I, cu dimensiuni mai mari, de 100 x 100 m.
Observații   Recunoaşterile recente au identificat doar jumătate din aşezare, cu dimensiuni de 50 x 50 m. Lăţimea zidurilor este apreciată la cca. 1,20 m; partea exterioară a incintei este construită din blocuri de parament de calcar, iar partea interioară din blochete de dimensiuni mai mici, doar făţuite.
Suprafața sitului   10 ha
Data ultimei modificări a fişei   24.11.2020
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Fortificaţie  Epoca elenistică (sec. IV - I a. Chr.) Albeşti I  

Au fost descoperite fragmente de amfore ştampilate încadrate cronologic între ultima decadă a sec. IV a.Chr. şi primele decenii ale sec. II a.Chr.. Ele sunt produse de Thasos (2 exemplare), Sinope (4 exemplare) şi Cnidos (un exemplar).


CT-I-s-B-20170 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 1986 * CHELUȚĂ-GEORGESCU Nicolae
* RĂDULESCU A.
* BĂRBULESCU Maria

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, p. 948, poz. 177 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu, Materiale arheologice elenistice recent descoperite în teritoriul callatian, Peuce S. N., IX, Tulcea, 2011, 459-468 [Publicaţie]
 
 
Scroll