Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   60972.01
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010   CT-I-s-B-20170
Name   Fortificaţia elenistică de la Coroana
County   Constanţa
Commune   Albeşti
City/Town/Village   Coroana
Place   Oierie
Landmark   Situl a fost identificat la cca. 500 m S-V de sat, în faţa grajdurilor CAP, pe un platou pietros.
Geomorphology   platou
Land utility   păşune
Site Class   locuire
Site Type   aşezare
Description   Aşezarea este de tip Albeşti I, cu dimensiuni mai mari, de 100 x 100 m.
Notes   Recunoaşterile recente au identificat doar jumătate din aşezare, cu dimensiuni de 50 x 50 m. Lăţimea zidurilor este apreciată la cca. 1,20 m; partea exterioară a incintei este construită din blocuri de parament de calcar, iar partea interioară din blochete de dimensiuni mai mici, doar făţuite.
Site Surface   10 ha
Last record update   16.05.2022
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare fortificată  Epoca elenistică (sec. IV - I a. Chr.) Albeşti I  

Au fost descoperite fragmente de amfore ştampilate încadrate cronologic între ultima decadă a sec. IV a.Chr. şi primele decenii ale sec. II a.Chr.. Ele sunt produse de Thasos (2 exemplare), Sinope (4 exemplare) şi Cnidos (un exemplar).

CT-I-s-B-20170 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 1986

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa RĂDULESCU A.
BĂRBULESCU Maria
Muzeul de Arheologie "Callatis", Mangalia CHELUȚĂ-GEORGESCU Nicolae

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. II, București, 2004, p. 948, poz. 177 [Ordin MCC] (site record source)
3. Livia Buzoianu, Maria Bărbulescu, Materiale arheologice elenistice recent descoperite în teritoriul callatian, Peuce S. N., IX, Tulcea, 2011, 459-468 [Publicaţie]
 
 
Scroll