Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   53498.15
Nume   Mănăstirea Sfântul Arhanghel de la Coronini - Mănăstire
Județ   Caraş-Severin
Unitate administrativă   Coronini
Localitate   Coronini
Punct   Mănăstire
Reper hidrografic - nume   Varad
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   exploatare minieră
Categorie   structură de cult
Tip   mănăstire
Descriere   Cercetările de arheologie preventivă de la Coronini s-au derulat în cadrul unui proiect de reabilitare a reţelei de alimentare cu apă a aşezării. Aducţiunea prin cădere naturală se face de la izvoarele situate pe Valea Vărad, care delimitează la vest hotarul localităţii Coronini de cel al oraşului Moldova Nouă. Valea Văradului, cu un curs orientat nord-vest spre sud-est, coboară din Culmea Văradului de la altitudinea de 526 m, până la confluenţa cu albia fluviului. Peisajul Văii Vărad a fost afectat de exploatarea cuprului în subteran prin Mina Vărad, dar şi de factorul antropic pe o durată mai lungă prin exploatarea travertinului calcaros de pe versantul estic al văii. Exploatarea rocii poroase de travertin în preajma cotei de 100 m din talvegul estic al văii a provocat masive alunecări de teren.
Toponimul la Mănăstire delimitează o zonă cu un platou natural tocmai pe versantul de răsărit al Văii Vărad, în zona afectată de exploatările localnice a travertinului. Memoria colectivă a păstrat identitatea unui aşezământ monastic în preajma izvoarelor aflate într-o poiană la cota de 100 m, dar al cărei ruine erau acoperite de vegetaţie.
Observații   Cercetarea din punctul Mănăstire a fost facilitată de proiectul „Reabilitare alimentare cu apă la Coronini, judeţul Caraş-Severin”, beneficiarul proiectului fiind Primăria comunei Coronini, având Certificatul de urbanism nr. 4/06.06.2012.
Suprafața sitului   100 mp
Stare de conservare   medie / 22.06.2015
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 3 / 22.06.2015
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 22.06.2015
Data ultimei modificări a fişei   22.06.2015
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epocă medievală (sec. XV)    

Investigaţiile pentru identificarea monumentului medieval au parcurs etapele diagnosticului de teren, cu prospecţiuni geofizice şi până la cercetarea intruzivă. Exploatarea geofizică a spaţiului estic al Văii Văradului din zona izvoarelor, unde memoria colectivă fixa amplasamentul vechii mănăstiri, n-au identificat bulversări ale straturilor cu urme de locuire. Fundaţia monumentului a fost localizată într-o zonă de prăbuşire pe marginea nord-vestică, zonă afectată de altminteri şi de lucrările recente de captare a apei de la mina Vărad. Săpătura arheologică (S6 – S9), ce a însumat curca 100 m2, a evidenţiat planimetria bisericii din care s-au păstrat doar fundaţiile. Dezafectarea zidurilor bisericii s-a făcut sistematic, pe alocuri, zidul vestic al navei şi cel sudic au fost demantelate până la baza fundaţiei. Fundaţia bisericii, raportată la nivelul de călcare medieval identificat în spaţiul altarului, avea o adâncime de -25 m - -0,30 m. Ea s-a făcut din piatră de calcar rulată de pe versanţii Văii Văradului. Zidurile au fost înălţate din blocuri de tuf calcaros, prelucrat sub forma unor bolţari paralelipipedici, ce aveau dimensiunile de 50/60/20 cm, 27/20/13 cm, 26/16/15 cm.
Documentele medievale au consemnat Mănăstirea Sfântul Arhanghel în anii 1569-1579 în nahia otomană Moldova. Aceleaşi surse otomane au consemnat şi satul Vărad între anii 1554-1579.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare supraveghere 2013

* ȚEICU Dumitru
MBM Reşiţa * *

Bibliografie
1. Țeicu, Dumitru, Coronini | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Mănăstire | Anul: 2013, Cronica cercatărilor aheologice din România, campania 2013, Institutul Național al Patrimoniului, București, 2014, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5268&d=Coronini-Caras-Severin-Manastire-2013 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
Fotografii sit

Scroll