Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   33685.04
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   BN-II-a-B-01638
Nume   Biserica ortodoxă cu hramul "Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil" de la Corvineşti
Județ   Bistriţa-Năsăud
Unitate administrativă   Matei
Localitate   Corvineşti
Adresa   68
Reper   Biserica se găseşte pe o ridicătură pe partea dreaptă a drumului DJ172H spre localitatea Matei.
Reper hidrografic - nume   Meleş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   depresiune
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Descriere   În prezent monumentul este gol şi nefolosit şi în stare avansată de degradare.
Observații   În 1937 biserica a fost cumpărată de parohia română unită, care a oficiat slujbe în acest lăcaş de cult până la construcţia noii biserici din sat, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva”, sfinţită în 1958.
Stare de conservare   grav afectat / 16.08.2021
Riscuri naturale   Cutremur: 5 / 16.08.2021; Inundaţii: 5 / 16.08.2021; Foc natural: 5 / 16.08.2021; Incendii: 5 / 16.08.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 16.08.2021
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   16.08.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (sec. XV-XIX)    

Biserica prezintă un plan sală, cu cor pentagonal scurt, articulat în colţuri cu contraforturi - elemente ce continuă numai pe faţada sudică - de aceeas ar putea fi rezultatul unor intervenţii ulterioare, în urma cărora au dispărut soclul şi cornişa clădirii.
Corul este acoperit cu o boltă semicilindrică cu penetraţii imitâd bolta gotică iniţială, deşi nu se păstrează nici în cor, nici în navă, urmele unor elemente de boltire. Biserica are patru ferestre în formă de arc frânt.
Planul bisericii este arhaizant, putând fi plasat cronologic între biserica cu cor pătrat şi cea cu cor poligonal, dar din două travee.

BN-II-m-B-01638.01 
Turn-clopotniţă  sfârşitul secolului al XIX-lea-începutul secolului al XX-lea    

Turnul-clopodniţă este realizat din lemn.

BN-II-m-B-01638.02 

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. I, București, 2004, p. 288, poz. 601 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice 2015, Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 327-328, https://patrimoniu.ro/images/lmi-2015/LMI-BN.pdf [Publicaţie]
3. Popa, Corina, Biserici sală gotice din nordul Transilvaniei, Pagini de veche artă românească, IV, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1981, 18 [Publicaţie]
4. Fabini, Hermann, Atlas der siebenbürgisch-sächsischen Kirchenburgen und Dorfkirchen, I, Heidelberg - Hermannstadt, Sibiu, 1999, 531-533 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll