Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   168158.05
Nume   Situl arheologic de la Cosota - Fundătura Cosotei
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Oraş Ocnele Mari
Localitate   Cosota
Punct   Fundătura Cosotei
Reper   Situl este localizat pe versantul nordic al oraşului, în punctul Fundătura Cosotei.
Reper hidrografic - nume   Pârâul Sărat
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   locuire
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl cuprinde niveluri de locuire datate în eneoliticul dezvoltat, epoca bronzului timpuriu, epoca bronzului mijlociu şi La Tène.
Descoperitor   Gheorghe Moşteanu
Data descoperirii   1958
Data ultimei modificări a fişei   04.11.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Glina      
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Verbicioara      
aşezare  La Tène (secolul II a. Chr, - secolul I p. Chr) dacică      
aşezare  Eneolitic dezvolat Sălcuţa      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1961-1967

* BERCIU Dumitru
* PURCĂRESCU Petre
MJ Vâlcea * *
IAB * *
2. sondaj 1960

Sondajul este realizat în cel mai înalt punct din zonă, cunoscut ulterior sub denumirea de Cetatea 1.

* MIRESCU Cornel
3. periegheză 1959

* ROMAN Petre

Bibliografie
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 115 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 37, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
3. Roman, Petre, Cultura Coțofeni, Academiei R.S.R., București, 1976, 83 [Publicaţie]
4. Berciu, Dumitru, Descoperiri și însemnări de la Buridava dacică VIII, Thraco Dacica, XI, Academiei Române, București, 1990 [Publicaţie]
5. Gherghe-Govora, Petre, O preistorie a nord-estului Olteniei, Petras, Râmnicu Vâlcea, 1995, 15 [Publicaţie]
6. Ridiche, Florin, Noi date cu privire la cunoașterea culturii Verbicioara (partea a II-a), Oltenia - Studii şi Comunicări, XIII, Muzeul Olteniei, Craiova, 2001, 38, https://tinyurl.com/y6cel982 [Publicaţie]
7. Iosifaru, Mariana, Situri arheologice din Ocnele Mari, județul Vâlcea, Buridava. Studii și Materiale, IX, muzeul judeșean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 2011, 83-86, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=81840-situri-arheologice-din-orasul-ocnele-mari-judetul-valcea--buridava-studii-si-materiale-muzeul-judetean-aurelian-sacerdoteanu-valcea--ix-2011 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
8. Tuțulescu, Ion, Forme de habitat aparținând culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei, Litua. Studii și Cercetări, XV, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2013, 51, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=7063-forme-de-habitat-apartinand-culturii-cotofeni-in-zona-deluroasa-si-montana-a-olteniei--litua-studii-si-cercetari-muzeul-judetean-alexandru-stefulescu-targu-jiu--xv-2013 [Publicaţie]
 
 
Scroll