Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   169262.03
Nume   Necropola plană de la Costeşti - Feregi
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Costeşti
Localitate   Costeşti
Punct   Feregi
Reper   La 1 km. nord de necropola tumulară, în centrul com. Costeşti, la poalele dealului Mlăcile (la 200m est de Primărie, la brutărie,la şcoala veche).
Forma de relief   luncă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   descoperire funerară
Tip   necropolă
Descriere   În centrul localităţii s-a descoperit o necropolă hallstattiană ale cărei morminte sunt grupate pe trei zone: şcoala veche, brutărie şi la 200m est de Primărie.
Observații   Tot materialul descoperit la Ferigile se află la Muzeul Judeţean Argeş.
Data descoperirii   1963
Suprafața sitului   65227.95 mp
Stare de conservare   grav afectat / 30.05.2018
Riscuri naturale   Alunecări de teren: 4 / 30.05.2018
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 30.05.2018; Afectare parţială: 5 / 30.05.2018
Regim de proprietate   public
Data ultimei modificări a fişei   13.12.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă plană  Hallstatt târziu (2/2 sec. V î. Hr.) Bârseşti-Ferigile / IIC, IIIA, IIIC  

La 1 km nord de necropola tumulară, între anii 1963-1964, au fost cercetate 28 de morminte de incineraţie, fără manta de bolovani, în gropi mici rotunde sau ovale conţinând cărbuni, uneori oase calcinate şi fragmente ceramice. Au fost descoperite şi gropi mari ovale, foarte alungite, cu aspect de şanţ pe fundul cărora se aflau depuse multe fragmente ceramice şi cărbuni. Toate fac parte din grupul de morminte de la şcoala veche (singurul grup cercetat). Tehnica de construcţie folosită este fără manta de bolovani, cu oase incinerate şi fragmente ceramice direct pe sol.
Ceramica necropolei plane nu prezintă deosebiri esenţiale faţă de necropola tumulară. Se remarcă sărăcia formelor şi raritatea decorului.Formele cele mai întâlnite sunt vasele mari pântecoase, cănile grosiere, vasele borcan, străchinile, mai rar ceşcuţele. Lipsesc aproape toate categoriile de ornamente: numai câteva fragmente au urme de decor în relief sau caneluri oblice.

 
Necropolă plană  Hallstatt târziu (2/2 sec. V î. Hr.) Bârseşti-Ferigile / IIC, IIIA, IIIC      
Necropolă plană  Hallstatt târziu (2/2 sec. V î. Hr.) Bârseşti-Ferigile / IIC, IIIA, IIIC      

Bibliografie
1. Iosifaru, Mariana, 2018 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Berciu, D., O descoperire arheologică de la Ferigile, judeţul Vâlcea, Revista Arhivelor, V, 1, București, 1942 [Publicaţie]
3. Berciu, D., Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, București, 1966, 253 [Publicaţie]
4. Vulpe, Alexandru, Cimitirul din prima epocă a fierului de la Ferigile, raionul Horezu, regiunea Piteşti, Materiale şi cercetări arheologice, V, 1, 1959, 363 [Publicaţie]
5. Vulpe, Alexandru, Săpăturile de la Costeşti-Ferigile,raionul Horezu, regiunea Piteşti, Materiale şi cercetări arheologice, VI, 1959, 237 [Publicaţie]
6. Vulpe, Alexandru, Săpăturile de la Ferigile, Materiale şi cercetări arheologice, VII, 1961, 219-222 [Publicaţie]
7. Vulpe, Alexandru, Buridava, I, 1972, 269-272 [Publicaţie]
8. Vulpe, Alexandru, Dacia, XXI, 1977, 91 [Publicaţie]
9. Vulpe, Alexandru, Danubius, VIII-IX, 1979, 112-113 [Publicaţie]
10. Vulpe, Alexandru, Die Kurzschwerter, Dolche und Streitmesser der Hallstattzeit in Rumänien, Prähistorische Bronzefunde, VI, 97, Beck, Munchen, 1990 [Publicaţie]
 
 
Scroll