Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României
Cod RAN114364.06
NumeSitul arheologic de la Cristeşti - Balastieră
JudețMureş
Unitate administrativăCristeşti
LocalitateCristeşti
PunctBalastieră
Reper Aşezarea se află la sud est de localitate, pe prima terasă a Mureşului şi la 800 m E de drumul european E60.
Forma de reliefterasă
Utilizare terenexploatare minieră
Categorielocuire
Tipaşezare
DescriereCercetările arheologice preventive din situl Cristeşti-Balastieră au fost efectuate pe o suprafaţă de 60 de arii, pe locul unei viitoare extracţii de agregate minerale la solicitarea unei firme de exploatare a balastului.
. Pe baza fragmentelor ceramice observate atât la suprafaţă, în solul arat, cât şi în secţiunile efectuate mecanic cu ocazia diagnosticului s-a constatat existenţa unui nivel de locuire sub stratul vegetal actual din epoca bronzului timpuriu. S-au descoperit şi fragmente ceramice din a doua epocă a fierului.
DescoperitorSándor Berecki
Data descoperirii2015
Suprafața sitului 6000 mp
Stare de conservaremedie / 14.11.2016
Riscuri antropiceDemolare: 5 / 14.11.2016
Regim de proprietateprivat
Data ultimei modificări a fişei14.11.2016
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare deschisă  Epoca bronzului   Cea mai timpurie şi cea mai consistentă locuire aparţine epocii bronzului timpuriu. Aceasta este reprezentată de 27 complexe adâncite în pământ, de diferite mărimi. Aceste urme au fost descoperite mai ales pe partea superioară a platoului, în partea sudică şi sud-vestică a suprafeţei cercetate. În colţul nordic şi nord-estic urmele arheologice sunt răzleţe, sau lipsesc cu desăvârşire din cauza pantei accentuate. Numeroase fragmente ceramice au ieşit la suprafaţă şi din stratul de arătură.
Câteva dintre complexe au inventar arheologic, care constă din ceramică specifică Bronzului Timpuriu, întreagă sau fragmentară, rareori întregibilă, chirpici şi fragmente de oase. Gropile nu prezintă o concentrare zonală semnificativă, prin urmare suntem de părere că cele câteva complexe arheologice reprezintă partea periferică a aşezării preistorice. Dintre aceste gropi putem deosebii cu certitudine două cuptoare circulare, cinci gropi de provizii de mari dimensiuni, patru şanţuri de dimensiuni variabile, cu o orientare aproape identică nord-vest-sud-est. Restul gropilor au forme şi dimensiuni variabile, cu material arheologic sărac sau fără inventar, astfel funcţionalitatea lor exactă nu poate fi determinată.
 
aşezare deschisă  La Tène   au fost decoperite şi cercetate două complexe din perioada La Tène. Această încadrare cronologică s-a făcut pe baza materialului ceramic lucrat la roată şi al unui fragment de lamă de fier, specific acestei perioade. Primul complex a fost identificat chiar în centrul suprafeţei cercetate, în zona unde se termină panta lină de pe marginea dealului. Complexul are o formă patrulateră, cu colţurile uşor rotunjite, fundul gropii fiind denivelat din cauza amenajărilor repetate. În colţul nord-estic complexul taie o groapă circulară din epoca bronzului. A doua groapă La Tène s-a conturat lângă colţul sudic al Cx22. Are o formă circulară, cu pereţii şi fundul drept.
Inventarul arheologic este variat şi destul de bogat, putem enumera următoarele vestigii: ceramică, greutăţi de lut, fragmente de oase, unelte de piatră, piese de bronz, fragmente ceramice, vase întregibile şi o piesă de fier din perioada La Tène.
 
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare preventivă 2015
Nume Prenume Rol
BERECKI Sándor 1
NÉMETH Rita 1
REZI Botond 1
HŐGYES Mihály
KAPCSOS Norbert
LACZKÓ Nándor
FERENCZI Márton
Instituţia Rol
MJ Mureş 1

Bibliografie
1. Berecki Sandor, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2015, Institutul Național al Patrimoniu, 2016, 165-166, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=5598&d=Cristesti-Mures-Balastiera-2015 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)