Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   110964.01
Nume   Situl arheologic de la Crivina - Gura Sârbii
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Burila Mare
Localitate   Crivina
Punct   Gura Sârbii
Reper   Situl este localizat în zona kilometrului fluvial 895, în apropierea fostului pichet de grăniceri, pe malul Dunării, la cca 1,2 km sud de Burila şi la cca 1,1 km vest de DJ565.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   În zona km fluvial 895, au fost descoperite fragmente ceramice, care cronologic, au fost atribuite perioadei de trecere la epoca bronzului, mai precis fazei a III a culturii Coţofeni . Din această zonă provine o toartă fragmentară de la un vas de mari dimensiuni ce se prezintă ca o bandă lată sub formă de ansa cornuta. Esta lucrată dintr-o pastă fină de culoare cărămiziu-gălbuie, având ca degresant cioburi de scoică pisate fin. Ca decor, pe partea exterioară, conform poziţionării toartei pe vas, prezintă alternanţe de linii oblice, incizate sub forma ramurilor de brad, iar pe partea dinspre interiorul vasului decorul constă din linii verticale incizate paralel . De asemeneape panta ce coboară spre lunca Dunării se întinde o aşezare Verbicioara timpurie, suprapusă de o necropolă Gârla Mare. Piesele aparţinând culturii Verbicioara sunt ilustrate de fragmente care provin din vase mari, decorate cu impresiuni textile, linii fin incizate şi spaţiale, linii groase incizate şi spaţiale, decor realizat cu măturica şi incizii paralele verticate, realizate cu un instrument asemănător pieptenului. În momentul de fată, ca urmare a construirii barajului de la Porţile de Fier II, o mare parte a sitului este acoperită de apa Dunării.
Suprafața sitului   7 ha
Stare de conservare   grav afectat / 12.05.2022
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 12.05.2022; Inundaţii: 5 / 12.05.2022; Ploi acide: 1 / 12.05.2022; Foc natural: 1 / 12.05.2022; Incendii: 1 / 12.05.2022; Animale: 1 / 12.05.2022; Insecte: 1 / 12.05.2022; Tornade: 1 / 12.05.2022; Exces de apă în sol: 1 / 12.05.2022; Exces de salinitate în sol: 1 / 12.05.2022; Exces de aciditate în sol: 1 / 12.05.2022
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 12.05.2022; Afectare parţială: 5 / 12.05.2022; Vandalism: 1 / 12.05.2022; Furturi: 1 / 12.05.2022; Incendii provocate: 1 / 12.05.2022
Regim de proprietate   incertă
Data ultimei modificări a fişei   12.05.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului mijlociu (a doua jumătate a mileniului II BP) Gârla Mare      
aşezare  Hallstatt (secolele VIII-VI a. Chr.) Basarabi      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2021

Muzeul Regiunii "Porţilor de Fier" - Drobeta-Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul Grigore

Bibliografie
1. Neagoe, Marian Iulian, Studiu istoric și arheologic pentru fundamentare, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Burila Mare, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Crăciunescu, Gabriel, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei, MJM, Craiova, 2004 [Publicaţie]
3. Gherghe, Petre, Popa, Romeo, Repertoriul informaţiilor şi descoperirilor arheologice din judeţul Mehedinţi, Sitech, Craiova, 2013 [Publicaţie]
4. Liciu, Doru, Noi descoperiri aparţinând culturii Coţofeni pe teritoriul judeţului Mehedinţi, Drobeta, XI-XII, Drobeta Turnu-Severin, 2002, 7-18 [Publicaţie]
 
 
Scroll