Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   110964.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   MH-I-s-B-10066
Nume   Situl arheologic de la Crivina - Km fluvial 894
Județ   Mehedinţi
Unitate administrativă   Burila Mare
Localitate   Crivina
Punct   Km fluvial 894 (Pichetul Vechi)
Reper   Situl este localizat pe malul Dunării, la kilometrul fluvial 894, la sud de localitate, în apropierea fostului pichet de grăniceri.
Reper hidrografic - nume   Dunărea
Reper hidrografic - tip   fluviu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare şi necropolă
Descriere   Este un sit arheologic pluristratificat cu niveluri de locuire datând din eneolitic, epoca bronzului timpuriu, epoca bronzului târziu, prima epocă a fierului şi Evul Mediu Timpuriu.
Descoperitor   Ion Stângă
Data descoperirii   2004
Suprafața sitului   1 ha
Stare de conservare   grav afectat / 22.03.2022
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 22.03.2022; Inundaţii: 5 / 22.03.2022; Ploi acide: 1 / 22.03.2022; Foc natural: 1 / 22.03.2022; Incendii: 1 / 22.03.2022; Animale: 1 / 22.03.2022; Insecte: 1 / 22.03.2022; Tornade: 1 / 22.03.2022; Exces de apă în sol: 3 / 22.03.2022; Exces de salinitate în sol: 1 / 22.03.2022; Exces de aciditate în sol: 1 / 22.03.2022
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 22.03.2022; Afectare parţială: 5 / 22.03.2022; Vandalism: 1 / 22.03.2022; Furturi: 1 / 22.03.2022; Incendii provocate: 1 / 22.03.2022
Data ultimei modificări a fişei   12.05.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. X-XII) neprecizată     MH-I-m-B-10066.01 
Aşezare  Hallstatt (sec. VII-VI a.Ch) Basarabi      
Necropolă de incineraţie  Epoca bronzului târziu Gârla Mare  

Între 2008 şi 2009 au fost descoperite trei morminte de incineraţie (M1, M2 şi M8), identificate într-un sol nisipos gri la o adâncime de 0,55 şi 1,20 m. M1 avea resturile cremaţiei depuse pe sol, pe o suprafaţă cu diametrul de 0,30m, iar câteva vase mici îl însoţeau. În unul din aceste vase a fost descoperit un os de animal, ceea ce reprezintă resturi de la ofrandele depuse. În mormânt au fost descoperite cinci vase fragmentare sau întregi. M2 avea un inventar format din patru vase. Resturile cremaţiei erau depuse într-o urnă care are fundul drept, corpul bombat, gâtul tronconic şi buza evazată. Pe corp, sub zona de maximă bombare, se află două toarte late iar între ele, pe umărul vasului, sunt modelate două proeminenţe. Mormântul mai conţine două ceşti nedecorate care au putut fi întregite. Ultima piesă a acestui mormânt este un castron
fragmentar care are fundul uşor concav, corpul bitronconic şi două toarte care coborau de la jumătatea gâtului până pe umărul acestuia. Exteriorul piesei este decorat cu cercuri concentrice, girlande mici şi mari, linii şi forme unghiulare lucrate prin împunsături succesive. Acest decor a fost acoperit cu substanţă albă de incrustaţie pentru o mai bună punere în valoare.

MH-I-m-B-10066.03 
Aşezare  Epoca bronzului mijlociu Gârla Mare     MH-I-m-B-10066.04 
Necropolă de inhumaţie  Epoca medievală timpurie (sec. X-XI)    

Între 2008 şi 2009 au fost cercetate şapte morminte de inhumaţie din perioada secolelor IX-XII (M3, M4, M5, M6, M7, M10, M11). Nivelul este caracterizat printr-un sol nisipos galben la o adâncime de 1,2 - 2 metri. Mormintele erau orientate vest-est şi nu aveau inventar funerar.

 
Mormânt  Eneolitic        
vestigii  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni    
vestigii  Eneolitic dezvolat Sălcuţa / IV      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2021

*    
Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru
DINULESCU Paul
2. cercetare de salvare 2009

Săpăturile din anul 2009, desfăşurate în perioada 06-21 iulie 2009, au constat în deschiderea a două secţiuni, SI/2009 şi SII/2009, prima cu dimensiunile de 25x1m, paralelă cu SI/2008 şi la o distanţă de 0,50m est de aceasta, iar cea de-a doua, cu dimensiunile de 20x1m, paralelă cu SI/2009, situate la o distanţă de 0,50m est . În acelaşi timp, a fost deschisă în malul Dunării la o distanţă de 4m vest de caroul 3 al SI/2008, o casetă (C1/2009), cu dimensiunile de 1x1m pentru decopertarea unui mormânt de incineraţie de tip Gârla Mare, identificat ca urmare a observării unor fragmente ceramic şi a un ui capac de vas în profilul malului .

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin NEAGOE Marian Iulian
MANEA Cristian Dumitru
NEAGOE Oana Minodora
3. cercetare de salvare 2008

Cercetările arheologice de la Crivina s-au desfăşurat între 15.07-21.07.2008 şi au vizat o suprafaţă de aproximativ 80x80m, situată pe malul Dunării, în dreptul bornei km fluvial 894, la o distanţă de aproximativ 400m vest de clădirea fostului pichet de grăniceri. Acest punct este denumit de localnici “La Cazane”, întrucât aici a funcţionat în urmă cu câteva decenii o distilerie, iar după dezafectarea acesteia au mai rămas vizibile o perioadă de timp două cazane metalice. Situl a fost serios afectat de fluctuaţiile Dunării, ca dealtfel întregul mal cuprins între cele două hidrocentrale de la Porţile de Fier. În aceste condiţii, săpăturile arheologice preventive, au urmărit verificarea suprafeţei longitudinale a malului, în acest punct, prin trasarea unei secţiuni, denumită S1/2008, cu dimensiunile de 30x2m, amplasată la o distanţă de 5m de buza malului, paralelă cu acesta. Secţiunea a fost orientată N-S şi împărţită în 15 carouri cu dimensiunile de 2x2m . Cu această ocazie au fost descoperite două morminte de incineraţie şi trei morminte de înhumaţie.

Muzeul Regiunii Porţilor de Fier, Drobeta Turnu Severin CRĂCIUNESCU Gabriel
NEAGOE Marin Iulian
NEAGOE Oana Minodora
MANEA Cristian Dumitru

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p.1687, poz.52 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Crăciunescu, Gabriel, 2008 [fișă tehnică]
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 58 [Publicaţie]
4. Pătroi, Nicolae Cătălin, Neo-eneoliticul în Oltenia. Repertoriu de așezări și descoperiri, Sitech, Craiova, 2013, 33, https://www.academia.edu/6086198/Neo_eneoliticul_in_Oltenia_Repertoriu_de_asezari_si_descoperiri_Neo_Eneolithic_in_Oltenia_Collection_of_settlements_and_findings_ [Publicaţie]
5. Crăciunescu, Gabriel, Cronica Cercetărilor Aheologice din România. Campania 2009, Muzeul Naţional de Istorie a României, București, 2010, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=4434&d=Crivina-Burila-Mare-Mehedinti-Km-fluvial-894-2009 [Publicaţie]
6. Neagoe, Marian Iulian, Studiu istoric și arheologic pentru fundamentare, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Burila Mare, județul Mehedinți, Drobeta Turnu-Severin, 2021 [Fişă de sit]
7. Crăciunescu, Gabriel, Descoperiri din feudalismul timpuriu în judeţul Mehedinţi, Drobeta, XVIII, Drobeta Turnu-Severin, 2004, 50-87, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=2087-descoperiri-din-feudalismului-timpuriu-in-judetul-mehedinti--drobeta-muzeul-regiunii-portilor-de-fier--xiv-2004 [Publicaţie]
8. Crăciunescu, Gabriel, Două morminte de incineraţie de la Crivina, jud. Mehedinţi, Drobeta, XVIII, Drobeta Turnu-Severin, 2008, 87-96, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=11798-doua-morminte-de-incineratie-de-la-crivina-jud-mehedinti--drobeta-muzeul-regiunii-portilor-de-fier--xviii-2008 [Publicaţie]
9. Neagoe, Marian Iulian, Necropola medieval de la Crivina, km. Fluvial 894, Litua. Studii și Cercetări, XVI, Târgu Jiu, 2014, 59-71, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=19118-necropola-medievala-de-la-crivina-km-fluvial-894-judetul-mehedinti--litua-studii-si-cercetari--xvi-2014 [Publicaţie]
10. Neagoe, Marian Iulian, O brăţară plurispiralică din bronz, descoperită la Crivina, judeţul Mehedinţi, Drobeta, XVIII, Drobeta Turnu-Severin, 2008, 97-102 [Publicaţie]
11. Neagoe, Marian Iulian, Manea, Cristian Dumitru, Cercetările arheologice de la Crivina, judeţul Mehedinţi. Campania 2008, Drobeta, Drobeta Turnu-Severin, 2008, 113-122, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=5566-cercetarile-arheologice-de-la-crivina-judetul-mehedinti-campania-2008--drobeta-muzeul-regiunii-portilor-de-fier--xviii-2008 [Publicaţie]
 
 
Scroll