Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   102375.02
Nume   Situl arheologic de la Dealu - La Nuci
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Crevedia Mare
Localitate   Dealu
Punct   La Nuci
Reper   Situl este amplasat în extremitatea sudică a satului Dealu, fiind suprapus de cimitir şi de construcţiile de la periferie şi imediat la nord de cartierul Satu Nou din Bucşani, de-o parte şi de alta a drumului DN61, pe terasa înaltă din stânga Neajlovului şi pe prelungirile sale joase din zona de nord.
Reper hidrografic - nume   Neajlov
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Utilizare teren   agricultură; pădure; locuire; carieră de lut
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Materialele descoperite la suprafaţa solului aparţin epocii bronzului, perioadei Latène şi celei medievale (sec. XVII-XVIII). Alături de acestea au fost descoperite şi fragmente de ceramică romană, probabil imitaţii, databili în sec. al II-lea AD. Suprafaţa staţiunii (de dispersie spaţială a materialului arheologic) depăşeşte 10,7 ha, dintre care 0,5 şi un perimetru de 230 de metri pe suprafaţa satului Dealu şi 10,2 ha şi un perimetru de 1,45 km pe teritoriului satului Bucşani.
Observații   O intervenţie ilegală din 2009 – fundaţiile adânci ale unei construcţii civile au afectat staţiunea. Cu această ocazie, însă, limitele nordice au fost mai exact precizate. Zona vestică, de-a lungul terasei înalte este afectată de eroziune.
Descoperitor   Cătălin Bem, Tudor Hila, Cătălin Nicolae
Data descoperirii   2017
Suprafața sitului   0,5 ha
Riscuri naturale   Exces de apă în sol: 3 / 20.01.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 4 / 20.01.2022; Agricultură intensivă: 3 / 20.01.2022
Data ultimei modificări a fişei   20.01.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  La Tène târziu (secolele II-III p. Chr.) Geto-dacă      
aşezare  Epoca medievală târzie (secolele XVII-XVIII) românească      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2017

Muzeul Național de Istorie a României BEM Cătălin
Universitatea din București HILA Tudor
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" din București NICOLAE Cătălin

Bibliografie
1. Bem, Cătălin, Studiu arheologic de fundamentare a documentației de urbanism, Planul Urbanistic General al Comunei Bucșani, județul Giurgiu, 2018, 69, 164-165, 258-262 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Bem, Cătălin; Hila, Tudor; Nicolae, Cătălin, Cercetări de suprafață în zona Bucșanilor (jud. Giurgiu). Completări ale unui repertoriu regional, Pontica, 54, Constanța, 2021, 91-116, https://www.researchgate.net/publication/357736439_Cercetari_de_suprafata_in_zona_Bucsanilor_jud_Giurgiu_Completari_ale_unui_repertoriu_regional [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll