Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   89357.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   HD-II-m-A-03307
Nume   Situl Bisericii Sf. Nicolae din Densuş (Demsus (magh.), Demsdorf (germ.))
Județ   Hunedoara
Unitate administrativă   Densuş
Localitate   Densuş
Adresa   23
Reper   Situl arheologic se găseşte la limita de nord a localităţii, în apropierea cimitirului ortodox.
Reper hidrografic - nume   Pârâul Galben
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   cimitir; locuire
Categorie   structură de cult/religioasă
Tip   biserică
Descriere   Biserica "Sfântul Nicolae" este una dintre cele mai vechi biserici de rit bizantin din România, construită în secolul XIII. Nicolae Iorga a numit biserica "fără pereche în toată românimea". Din 1991 este pe lista de monumente propuse pentru a intra în patrimoniul UNESCO
Observații   Tot aici s-au descoperit şi resturile unei curţi nobiliare de secolele XV-XVI d. Chr şi un cimitir medieval cu peste 130 morminte.
Stare de conservare   grav afectat / 01.02.2011
Riscuri naturale   Cutremur: 5 / 01.02.2011; Inundaţii: 5 / 01.02.2011
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 01.02.2011
Regim de proprietate   privat
Proprietar   BOR
Data ultimei modificări a fişei   30.06.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (sec. XIII)    

Biserica a fost ridicată pe ruinele unei construcţii din antichitate (sec.IV). Are plan pătrat (cca. 6 x 6 m), iar naosul este străpuns de un turn în jurul căruia se află un spaţiu îngust acoperit cu o boltă de sprijin. Spre est se afla o adâncă absidă semicirculară, atât la interior cât şi la exterior, având pe latura sudică un diaconicon de mari dimensiuni. Acoperişul întregii construcţii este din plăci de piatră. Biserica a fost construită din pietre romane fasonate aduse din ruinele Ulpiei Traiana Sarmizegetusa din apropiere. Are o înfăţişare aparte ce denotă amprentele stilistice ale romanicului târziu.

 
Biserică  Epoca medievală (sec. XIV-XV)    

Bisericii noi i-au fost adăugate anexe pe latura sudica în secolele XIV-XV. Valoroasele fragmente de pictură murala, datând din 1443, sunt opera unei echipe de maeştri în frunte cu Ştefan, unul din primii zugravi români cunoscuţi. Pictura acestora vădeşte strânse legături stilistice cu pictura de epocă din Ţara Românească. Arhitectura are caracteristici romanice si gotice.

Cercetările arheologice din anul 1981 au demonstrat existenta mai multor niveluri de constructie. Pavajul din naos era cu 20 cm mai jos faţă de acela al altarului. Ulterior diferenţa a fost suprimată printr-o nivelare cu lut galben şi o podea de lemn. În această podea a fost plantat un iconostas de zid. Se mai păstrează decoraţii interioare de frescă.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2001

* RUSU Adrian A.
IAIA Cluj * *
2. cercetare sistematică 2000

* RUSU Adrian Andrei
* MÎZGAN Vasile
* BURNICHIOIU Ileana
IAIA Cluj * *
TransArheo Cluj * *
MCDR Deva * *
UBB Cluj * *
3. cercetare sistematică 1999

* BOTEZ Aurel
* RUSU Adrian A.
* BURNICHIOIU Ileana
IAIA Cluj * *
MCDR Deva * *
Home Trade SRL * *

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1382, poz. 254 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Rusu, Adrian Andrei, Biserica Sf.Nicolae - Densuş, 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
3. Rusu, Adrian Andrei, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2000, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2001, p. 78, nr. 57, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1170 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Rusu, Adrian Andrei, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1999, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000, p. 34, nr. 48, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=884 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
5. Rusu, Adrian Andrei, Ctitori si biserici din Tara Hategului până la 1700, Satu Mare, 1997 [Publicaţie]
6. Rusu, Adrian Andrei, Monumente medievale din Țara Hațegului, Cluj-Napoca, 2008 [Publicaţie]
7. Vătăşianu, Virgil, Vechile biserici de piatră româneşti din jud. Hunedoara, Anuarul Comisiunii Monumentelor istorice. Secţia pentru Transilvania, 1929, Cluj, 1930 [Publicaţie]
8. Luca, Sabin Adrian, Repertoriul arheologic al județului Hunedoara, Sibiu, 2008, 66 [Publicaţie]
 
 
Scroll