Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României *
Cod RAN166725.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010VS-I-s-B-06667
NumeSitul arheologic de la Dodeşti - La Şipot
JudețVaslui
Unitate administrativăDodeşti
LocalitateDodeşti
PunctLa Şipot (Călugăreasca)
Reperîntre vatra satului Dodeşti şi vatra cartierului Tămăşeni (în mijlocul actualei localităţi - teren sport)
Forma de reliefdeal
Utilizare terenlocuire
Categorielocuire
Tipaşezare şi necropolă
DescriereÎn 1935 şi, apoi, între 1967-1974, pe o suprafaţă de cca. 1 ha. şi la obârşia pârâurilor
Dodeşti-Şipote-Jigălia, în cele două puncte arheologice "Sipot" şi "Călugăreasca", s-au
efectuat cercetări arheologice sistematice.
S-au găsit locuinţe adâncite rectangulare şi de suprafaţă; bordeie; cenuşare; vase din lut ars lucrate la mână şi la roata olarului; plastică antropomorfă feminină; arme din bronz şi fier; obiecte de uz casnic din piatră, os şi fier; unelte agricole din fier; obiecte de podoabă din bronz şi argint; obiecte cu însemne creştine şi cruciuliţe.
Data descoperirii1935
Data ultimei modificări a fişei16.2.2017
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Epoca bronzului târziu (sec. XIV-XII î.Hr.) Noua S-au găsit locuinţe-cenuşar, oase crestate, fragmente ceramice şi topoare (celturi) din bronz. VS-I-m-B-06667.07 
Aşezare  Hallstatt (sec. XII-V î.Hr.)   În aşezare au fost găsite resturi de locuire, vârfuri de săgeţi, dar şi obiecte din piatră şi lut ars. VS-I-m-B-06667.06 
Aşezare  La Téne târziu (sec. II - III)   Au fost găsite locuinţe, cuptoare de olar, cuptoare pentru copt, unelte din fier (un cântar şi un brăzdar), podoabe, vase de provizii cu resturi de mei carbonizat, precum şi vase din pastă fină, cenuşie, dar şi resturi de amfore romane. VS-I-m-B-06667.05 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. IV d.Hr.) Sântana de Mureş - Cerneahov Au fost identificate foarte multe fragmente ceramice cu apect grosier, lucrate cu mâna şi la care
lianţii folosiţi erau cioburile pisate, nisipul şi microprundişul. Au fost găsite şi vase lucrate la roata
olarului, dar ele au un aspect zgrunţuros. De fapt, în această perioadă are loc o simplificare a formei generale a vaselor: fundul lor devine mai gros, fiind plat şi tăiat cu sfoara, în timp ce inelarea dispare şi profilele vaselor se simplifică, iar pe marginea lor interioară începe să apară o şănţuire. Tot din această perioadă s-au găsit fibule din bronz şi o cataramă
VS-I-m-B-06667.04 
Aşezare  Epoca migraţiilor (sec. V - VII) neprecizată S-au găsit 6 locuinţe adâncite, rectangulare, precum şi vase lucrate la mână şi la roata olarului, dar şi o pensetă. VS-I-m-B-06667.03 
Aşezare  Eneolitic Stoicani - Aldeni S-au găsit bolurile (polonicele) din pastă gălbuie, brună sau roşie cu lustru, ornate cu incizii şi impresiuni, fiind încrustate deseori cu ocru roşu. Cozile de apucat au extremitatea frântă sau arcuită în jos, fiind modelate zoomorf. La acestea, se adaugă şi descoperirea unei plăci ornamentale. VS-I-m-B-06667.08 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. VIII - XI) Dridu Au fost găsite 14 locuinţe adâncite şi chiar de suprafaţă, dar şi dependinţe (cuptoare de copt şi
cuptoare pentru redus minerul de fier, grajduri etc.), la care se adaugă prezenţa masivă a uneltelor de uz casnic: ace din os şi fier, precum şi fusaiole. O pondere mare o capătă în această perioadă uneltele agricole - oticuri, seceri, cosoare etc., dar şi vârfurile de săgeţi de tip oriental din fier, cataramele sau aplicele şi cerceii.
VS-I-m-B-06667.02 
Necropolă  Epoca medievală târzie (sec. XVII - XVIII)   În cadrul acestui cimitir au fost identificate mai multe morminte cu inventar sărăcăcios, aparţinând unei populaţii de rit creştin-ortodox. VS-I-m-B-06667.01 
Aşezare  Neolitic Starcevo - Criş S-au descoperit lamele de silex, topoare din piatră, dar şi un pithos amforoid, cu gâtul netezit şi cu corpul acoperit cu barbotină, având două perechi de torţi etajate asimetric. Un alt pithos amforoid şi antropomorf - cu gâtul scurt şi torţile superioare digitate (ca nişte braţe sprijinite pe umărul vasului) - are benzile laterale în diagonală conturate prin nervuri, cea superioară formând un unghi deasupra torţilor inferioare (pe partea posterioară a vasului). Aceste benzi laterale unesc torţile suprapuse corespondente ale vasului. Tot din aşezarea de tip STARCEVO-CRIŞ datează şi două vase antropomorfe şi unul cu gura trilobată, precum şi alte vase.  
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. evaluare de teren 2015 PUG Dodești
Nume Prenume Rol
CHIRIAC Laurențiu 1
LAZARU Ciprian 1
Instituţia Rol
MJ Vaslui 1
2. cercetare sistematică 1974
Nume Prenume Rol
BAUMAN Ionel
Instituţia Rol
3. cercetare sistematică 1969
Nume Prenume Rol
NIȚU Anton
4. cercetare sistematică 1967
Nume Prenume Rol
COMAN Ghenuță
TEODOR Dan Gh.
BLOȘIU Cătălina
BAZARCIUC Violeta
5. sondaj 1935
Nume Prenume Rol
COMAN Ghenuță
POPA V. I.

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2360-2362, poz. 35-43 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Chiriac, Laurenţiu, 2015 [Fişă de sit]
4. Teodor, Dan Gh., Continuitatea populației autohtone la est de Carpați: așezările din secolele VI-XI e.n., de la Dodești-Vaslui, Junimea, Iași, 1984 [Publicaţie]
5. Coman, Ghenuță, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al județului Vaslui, Litera, București, 1980, 265-268 [Publicaţie]
6. Rotaru, Marin; Gherghe, Gheorghe, Ghenuţă Coman - o viaţă dedicată arheologiei, Cutia Pandorei, Vaslui, 2003 [Publicaţie]
7. Apostu, Mihai, Victor Ion Popa și comuna Dodești, PIM, Iași, 2011 [Publicaţie]
8. Codreanu, Theodor, Tradiţii culturale dodestene, Ziarul "Vremea Nouă", 1832, Vaslui, 1974, 4-5 [Publicaţie]
9. Zaharia, N; Petrescu-Dâmbovița, Mircea; Zaharia, E., Asezări din Moldova. De la paleolitic până în secolul al XVIII-lea, București, 1970, 343 [Publicaţie]
10. Popescu, Dorin, Cronica săpăturilor arheologice în RSR pe 1968, SCIV, XX, 3, București, 1969, 490 [Publicaţie]
11. Popescu, Dorin, Cronica săpăturilor arheologice în RSR pe 1969, SCIV, XXI, București, 1970, 510 [Publicaţie]
12. Nițu, Anton, Vase antropomorfe ale ceramicii Stoicani-Aldeni din sudul Moldovei, CI, II, Iași, 1971 [Publicaţie]
13. Dragomir, I. T., Contribuții privind ritul funerar și credințele magico-religioase la comunitățile aspectului cultural Stoicani-Aldeni, SCIVA, XXVIII, 4, București, 1977 [Publicaţie]
14. Nițu, Anton, Vas antropomorf de tip Stoicani-Aldeni de la Dodești (Vaslui), Carpica, VI, Bacău, 1973 [Publicaţie]
15. Nițu, Anton, Reprezentările feminine dorsale pe ceramica neo-eneolitică carpato-balcanică, Memoria Antiquitatis, II, Piatra Neamt, 1970, 83 [Publicaţie]
16. Udrescu, Tiberiu, Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu privire la cultura Noua, Carpica, VI, Bacău, 1973, 24 [Publicaţie]
17. Andronic, Alexandru; Ioniță, I; Banu, Florentina, Recunoasteri arheologice în raionul Vaslui, Materiale arheologice, VIII, București, 1962, 105 [Publicaţie]
18. Ioniță, Ion, Contribuții cu privire la cultura Sântana de Mureș-Cerneahov pe teritoriul RSR, Arheologia Moldovei, IV, București, 1966, 29-31 [Publicaţie]
19. Ioniță, Ion, Elemente autohtone în cultura Sântana de Mureș, Carpica, IV, Bacău, 1971, 204 [Publicaţie]
20. Coman, Ghenuță, Cercetări arheologice în sudul Moldovei cu privire la secolele V-XI, SCIV, 2, 20, București, 1969, 287-314 [Publicaţie]
21. Coman, Ghenuță, Evoluția culturii materiale din Moldova de sud în lumina cercetărilor arheologice cu privire la secolele V-XIII, Memoria Antiquitatis, III, Piatra Neamț, 1971, 479-497 [Publicaţie]