Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   122356.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   NT-II-m-B-10615.01
Nume   Biserica cu hramul "Sfânta Treime" de la Doljeşti
Județ   Neamţ
Unitate administrativă   Doljeşti
Localitate   Doljeşti
Reper   Biserica se află în partea de sud-est a satului.
Reper hidrografic - nume   Rotunda
Reper hidrografic - tip   iaz
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   structură de cult/religioasă
Tip   biserică
Stare de conservare   precară / 27.07.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 27.07.2021
Regim de proprietate   privat
Proprietar   Parohia
Data ultimei modificări a fişei   18.10.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca medievală (sec. XVIII)    

Biserica Sf. Treime, a fost ctitorită la 1764 de Dionisie Hudici – proprietarul de atunci al moşiei Doljeşti şi hatmanul Vasile Roset, după cum menţionează piatra de pisanie: „Acest sfânt locaş s-a zidit întru cinstea Prea Sfintei Troiţe, cu cheltuiala Hatmanului Vasile Roset şi a ieromonahului Dionisie Hudici, împreună cu ajutorinţa lui Dumnezeu, pentru veşnica pomenire lor, 1764 noiembrie 24”. Biserica este zidită din cărămidă şi lespezi mari de piatră. Stilul arhitectonic este gotic oriental.

 
Mormânt  Epoca modernă (sec. XIX)    

În anul 2011, în curtea bisericii au fost realizate lucrări edilitare, ceea ce a implicat o supraveghere arheologică, în urma căreia a fost identificat un complex funerar din a doua jumătate a sec. XIX.

 
 
Cercetare
   
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare supraveghere 2015

     
2. cercetare supraveghere 2011

Autorizația nr. 124/18.10.2011.

     

Bibliografie
1. Hânceanu, George Dan, Supravegherea arheologică de la Biserica "Sf. Treime" din Doljești (Jud. Neamț), Memoria Antiquitas, XXVIII, 2012, 529-546, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=80005-supravegherea-arheologica-de-la-biserica-sf-treime-din-doljesti-jud-neamt--memoria-antiquitatis--xxviii-2012 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, București, 2015, 2044, poziția 283, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-NT.pdf [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Pilat, Liviu, Doljești - 12 aprilie 1457, Cercetări Istorice, XXI-XXIII, 2002-2004, 311-320, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=58915-doljesti-12-aprilie-1457--cercetari-istorice--xxi-xxiii-2002-2004 [Publicaţie]
4. Diaconu, Vasile; Hânceanu, George-Dan; Stigleț, Dumitru-Ionuț, Raport de evaluare (diagnostic) de teren comunele Doljești, Adjudeni, Săbăoani (județul Neamț, Piatra Neamț, 2020, 8 [Publicaţie]
5. Diaconu, Vasile; Hânceanu, George-Dan, Noi cercetări de suprafață pe valea mijlocie a Siretului (com. Doljești, jud. Neamț), Memoria Antiquitatis, XXXVI, Editura "Constantin Matasă" Piatra-Neamț, Piatra Neamț, 2021, 81-96 [Publicaţie]
 
 
Scroll