Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code112931.01
NameSitul arheologic în peşteră de la Dubova-Peştera Climente I (Proluca lui Climente)
CountyMehedinţi
CommuneDubova
City/Town/VillageDubova
PlacePeştera Climente I (Peştera Climente; Gaura lui Climente)
LandmarkPeştera a fost localizată în Munţii Almăjului, bazinul Dunării, zona Porţilor de Fier, pe versantul de sud-est al dealului Ciucarul Mare, în punctul Proluca lui Climente.
Geomorphologymunte
Land utilitypădure
Site Classlocuire
Site Typeaşezare în peşteră
DescriptionLungimea peşterii este de 70 de metri, lăţimea de 2 metri şi înălţimea la intrare de 5,35 m. Peştera se prezintă ca o galerie orizontală urmată de o sală în pantă ascendentă din care pornesc trei mici prelungiri. Este un sit arheologic pluristratificat ce cuprinde niveluri de locuire din paleolitic, mezolitic, neolitic, eneolitic târziu, epoca bronzului timpuriu, epoca bronzului dezvoltat, Hallstatt timpuriu, epoca medievală, epoca modernă şi niveluri contemporane.
Last record update16.11.2020
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Locuinţă rupestră  Paleolitic superior Gravetian    
Locuinţă rupestră  Mezolitic      
Locuinţă rupestră  Neolitic timpuriu Starčevo - Criş Nivelul se caracterizează prin vetre şi gropi asociate acestor vetre.  
Locuinţă rupestră  Eneolitic târziu necunoscută    
Locuinţă rupestră  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni    
Locuinţă rupestră  Hallstatt timpuriu Basarabi    
Locuinţă rupestră  Epoca medievală necunoscută    
Locuinţă rupestră  Epoca modernă necunoscută    
Locuinţă rupestră  Epoca contemporană necunoscută    
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Verbicioara    
Locuire  Paleolitic mijlociu Musterian    
 
Research:
  Research Type Research Year Campaign number Observations Persons Institutions
1. neprecizat 1965
Name Forename Role
BORONEAȚ Vasile
   

Bibliography
1. Luca, Sabin Adrian, Descoperiri arheologice din Banatul Românesc, Sibiu, 2006, 96 [Publicaţie] (site record source)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 60-61 [Publicaţie]
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Judeșean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 31-32, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
4. Boroneanț, Vasile, Arheologia peşterilor şi minelor din România, CIMEC-Institutul de Memorie Culturală, București, 2000, 84, https://biblioteca-digitala.ro/?pub=977-arheologia-pesterilor-si-minelor-din-romania-cimec-institutul-de-memorie-culturala [Publicaţie]
5. Ridiche, Florin, Noi date cu privire la cunoașterea culturii Verbicioara (partea I), Oltenia. Studii şi Comunicări. Arheologie - Istorie, XII, Muzeul Olteniei, Craiova, 2000, 53 [Publicaţie]
6. Gherghe, Petre, Popa, R.A., Repertoriul informațiilor și descoperirilor arheologice din județul Mehedinți, Sitech, Craiova, 2013, 52 [Publicaţie]
7. Boroneanț, Adina, Aspecte ale tranziției de la mezolitic la neolitic în zona Porțile de Fier, Mega, Cluj- Napoca, 2012, 98-102, https://www.academia.edu/35006083/Adina_Boronean%C5%A3_Aspecte_ale_tranzi%C8%9Biei_de_la_mezolitic_la_neoliticul_timpuriu_%C3%AEn_zona_Por%C8%9Bile_de_Fier_Aspects_of_the_Mesolithic_Early_Neolithic_transition_in_the_Iron_Gates_region [Publicaţie]