Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   155270.07
Name   Aşezarea sarmatică de la Dumbrăviţa - Obiectiv 10 (Dumbravica (sârbă) / Újsentes (mag.), Neussentesch (ger.))
County   Timiş
Commune   Dumbrăviţa
City/Town/Village   Dumbrăviţa
Place   Obiectiv 10
Landmark   Situl se află la 3,24 Km V de primăria comunei Dumbrăviţa, la 3,86 km N de biserica Metanoia din Timişoara, la cca. 6,13 km SE de biserica romano-catolică din Sânandrei.
Hydrographic landmark - name   Beregsău
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   terasă
Land utility   agricultură; exploatare minieră
Site Class   locuire civilă
Site Type   aşezare deschisă
Description   Situl este situat pe teren arabil în prezent, în partea vestică a unor foste depozite de furaje (hartă topo militară, ediţia 1975). Este situat într-o zonă cu funcţiunea servicii. Este traversat de la nord la sud, în zona mediană de un canal de desecare. Totodată, jumătatea vestică a sitului este tăiată în două de un alt canal de desecare şi un drum agricol.
Notes   Situl a fost identificat în urma unei verificări pe teren efectuată în anul 2018 de DJC Timiş, în baza unor informaţii prealabile oferite de către arhg. dr. Andrei Stavilă.
Discoverer   dr. Victor Bunoiu (DJC Timiş) şi arhg. dr. Octavian Rogozea (Universitatea de Vest Timişoara)
Date of discovery   2018
Site Surface   aproximativ 4,3 ha.
State of preservation   medie / 19.02.2020
Human risk   Afectare parţială: 3 / 19.02.2020
Ownership   privată
Last record update   19.02.2020
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
aşezare  Epoca postromană (Sec. III-IV p.Chr.) Sarmaţi  

Situl este situat pe o terasă înaltă, în apropierea malului sudic al pârâului Beregsău, şi constă dintr-o aşezare deshisă, dispusă pe direcţia SV–NE. Situl a fost reperat pe baza materialui arheologic, constând din fragmente ceramice specifice sec. III-IV p.Chr. Materialul constă în fragmente de ceramică: tipice (buze, fund vas) şi atipice, preponderent de culoare cenuşie, fină, arsă reducător. Au fost identificate şi puţine fragmente de ceramică de culoare roşie-cărămizie (3), de tradiţie romană. Ca datare, ceramica se poate atribui epocii postromane (secolele III-IV p.Chr). În partea de nord a jumătăţii vestice a sitului a fost identificat şi un fragment osteologic (calotă craniană) care poate să indice existenţa unui mormânt în perimetrul respectiv.


 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2018 * ROGOZEA Octavian
* BUNOIU Victor
Direcția Județeană de Cultură Timiș * *
Universitatea de Vest Timișoara * *

Bibliography
1. Bunoiu, Victor, 2019 [Fişă de sit] (site record source)
 
 
Scroll