Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   21365.01
Nume   Situl arheologic de la Enăcheşti - Livada Şcolii
Județ   Bacău
Unitate administrativă   Bereşti-Tazlău
Localitate   Enăcheşti
Punct   Livada Şcolii
Reper   Situl este amplasat în spatele şcolii, fiind traversat de livada acesteia, în dreptul intersecţiei DJ 118 cu DJ 118B, la 400 m vest de biserica catolică, la 650 m nord de confluenţa dintre cursurile Nadişei şi Tazlăului.
Reper hidrografic - nume   Tazlău
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Potrivit materialului arheologic identificat în complexe, acestea se pot încadra, în special, în trei orizonturi cronologice diferite: preistorie (epoca Bronzului), epoca romană (geto-daci/carpi/carpică), ev mediu timpuriu (Dridu). Dincolo de acestea, sporadic au apărut şi materiale din Hallstatt, evul mediu târziu şi au fost identificate şi complexe contemporane.
Observații   Cea mai mare parte a sitului este dispus pe un grind lat, aflat pe şesul Enăcheştilor, parte a culoarului Tazlăului, mărginit la vest de Depresiunea Tazlăului din care fac parte dealurile Boşoteni şi Fânărişului, aflate imediat la vest de sit.
Data descoperirii   2019
Suprafața sitului   3155 mp
Stare de conservare   medie / 22.06.2022
Riscuri naturale   Cutremur: 3 / 12.01.2022; Inundaţii: 2 / 22.06.2022; Ploi acide: 3 / 22.06.2022; Foc natural: 1 / 22.06.2022; Incendii: 1 / 22.06.2022; Animale: 2 / 22.06.2022; Insecte: 2 / 22.06.2022; Exces de apă în sol: 4 / 22.06.2022; Exces de salinitate în sol: 2 / 22.06.2022; Exces de aciditate în sol: 2 / 22.06.2022
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 22.06.2022; Vandalism: 3 / 22.06.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   22.05.2023
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Locuire  Epoca bronzului neprecizată      
Locuire  La Tène carpică      
Locuire  Epoca romană (sec. II-III p. Chr.) carpică      
Locuire  Epoca medievală timpurie (sec. IX p. Chr.) Dridu      
Locuire  Epoca medievală târzie        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2020

Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău MĂGUREANU Andrei
ISTINA Lăcrămioara Elena
PRISECARU Dănuț
PLĂCINTĂ Tiberiu-Theodor
2. diagnoză 2019

Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" București MĂGUREANU Andrei
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău ISTINA Elena-Lăcrămioara
PRISECARU Dănuț
PLĂCINTĂ Tiberiu-Theodor

Bibliografie
1. Măgureanu, Andrei, 76. Enăchești, com. Berești-Tazlău, jud. Bacău. Punct: "Livada Școlii", Cronica Cercetărilor Arheologice din România - campania 2020, București, 2021, 408-140, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=6485&d=Enachesti-Beresti-Tazlau-Bacau-Livada-Scolii-2020 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Măgureanu, Andrei, 2019 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
3. Măgureanu, Andrei, 2020 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
4. Măgureanu, Andrei, Raport de cercetare arheologică sit Enăchești, jud. Bacău, București, 2020 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll