Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101546.02
Nume   Situl arheologic de la Făcău - Balta Făcău Est B
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bulbucata
Localitate   Făcău
Punct   Balta Făcău Est B
Reper   Situl se află pe malul stâng al Ilfovăţului, la aproximativ 700 metri nord-nord-est de satul Făcău, la sud de drumul comunal DC 138, pe panta dinspre cursul de apă.
Reper hidrografic - nume   Ilfovăţ
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   terasă înaltă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Descriere   Terenul de pe malul stâng al Ilfovăţului (azi Balta Făcău), în partea de la nord de satul Făcău, se prezintă vălurit, materialele din acest sit fiind recuperate pe partea superioară şi panta unui asemenea "val". Au fost identificate două aşezări, una atribuită culturii Tei şi o aşezare geto-dacică de secol II-I a. Chr. S-au recoltat şi fragmente ceramice medievale târzii.
Observații   Arheologul Raluca Kogălniceanu consideră că „această aglomerare de materiale ar putea fi cea denumită “Făcău II” în urma unei periegheze efectuate în anul 1968 de către Margareta Constantiniu şi Valeriu Leahu, însă nu corespund nici distanţa faţă de situl nr. 2, nici încadrarea culturală a materialului arheologic recoltat. Situl Făcău II din 1968 ar fi trebuit să fie la aproximativ 500 m S de situl
Făcău I (= Situl nr. 2, Făcău – Balta Făcău Est A în acest studiu) şi ar fi trebuit să aparţină epocii neolitice. Ori, aglomerarea noastră de materiale a fost identificată la aproximativ 130 m S de mormântul getic de la Situl nr. 2, iar noi nu am identificat, nici măcar la nivel sporadic, fragmente ceramice neolitice în zona aglomerării discutate aici. ”
Data descoperirii   2021
Suprafața sitului   3167 mp
Stare de conservare   foarte bună / 04.12.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 04.12.2021
Data ultimei modificări a fişei   09.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului mijlociu Tei      
aşezare  La Tène (secolele II-I a. Chr.) Geto-dacă      
descoperiri ceramice  Epoca medievală târzie        
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2021

S-a desfășurat în septembrie 2021. În cursul perieghezei s-a recoltat o cantitate redusă de ceramică atribuită culturilor Tei și geto-dacă. Sporadic, au fost identificate și fragmente ceramice medievale târzii, fără a se putea afirma că este vorba de o așezare databilă în această epocă, ci, mai degrabă, de semnalarea unei prezențe din epoca respectivă. Pe lângă ceramică s-au mai recoltat fragmente de chirpici și câteva piese din silex.

Muzeul Dunării de Jos, Călăraşi KOGĂLNICEANU Raluca

Bibliografie
1. Kogălniceanu, Raluca, Fișă de sit arheologic nr. 3 - Situl arheologic Făcău - Balta Făcău Est B, Studiu arheologic aferent PUG-ului comunei Bulbucata, județul Giurgiu, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Kogălniceanu, Raluca, Studiul arheologic aferent PUG-ului comunei Bulbucata, Planul Urbanistic General al comunei Bulbucata, județul Giurgiu, București, 2021 [Publicaţie]
3. Constantiniu, Margareta, Leahu, Valeriu, Mormânt getic în preajma Bucureştilor, Studii și Cercetări de Istorie Veche, 19, 2, Academiei Republicii Socialiste România, București, 1968, 203 [Publicaţie]
 
Fotografii sit

Scroll