Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   133223.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   PH-II-m-A-16487
Nume   Palatul postelnicului Constantin Cantacuzino de la Filipeştii de Târg
Județ   Prahova
Unitate administrativă   Filipeştii De Târg
Localitate   Filipeştii De Târg
Reper   Ruinele palatului se află în partea centrală a localităţii.
Reper hidrografic - nume   Prahova
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Categorie   locuire
Tip   aşezare civilă
Stare de conservare   grav afectat / 23.08.2022
Riscuri antropice   Demolare: 5 / 23.08.2022
Regim de proprietate   stat
Proprietar   Primăria Filipeştii de Târg
Data ultimei modificări a fişei   23.08.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Palat  Epoca medievală (1633 (35) - 1641(53))        

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 113 bis/15.II.2016, București, 2016, 2175, poziția 559 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. Iorga, Nicolae, Palatul de la Filipeştii-de-Târg Palatul de la Filipeştii-de-Târg, Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, VIII, 1-4, Comisiunea Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1915, 1-5, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=104935-palatul-de-la-filipestii-de-targ--buletinul-comisiunii-monumentelor-istorice--1-4-viii-1915 [Publicaţie]
 
 
Scroll