Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   47872.10
Nume   Aşezarea gumelniţeană de la Finţeşti - Şipot
Județ   Buzău
Unitate administrativă   Năeni
Localitate   Finţeşti
Punct   Şipot
Reper   Situl se află la nord de satul Finţeşti, pe o culme stâncoasă alungită orientată sud-vest - nord-est; între punctul "Zănoaga" şi cătunul Tufe - Finţeşti.
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Culmea are o formă aproximativ ovală, cu axul lung pe direcţia NE-SV. Către S şi SE culmea este mărginită de un abrupt stâncos, care coboară aproape vertical cu 10 până la 50 de m. Către N panta este înierbată şi cu puţin mai domoală, accesul cel mai lesnicios fiind în capătul de NV, unde dealul Şipot este despărţit prin şaua cu acelaşi nume de dealul Strihanu, acesta din urmă fiind dominant, cu o altitudine de cca. 500 m.
Descoperitor   I. Motzoi-Chicideanu
Data descoperirii   1982
Suprafața sitului   cca. 0,2 ha
Stare de conservare   precară / 11.02.2021
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 11.02.2021
Regim de proprietate   Public
Data ultimei modificări a fişei   05.11.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Eneolitic (A doua jumătate a mil V a. Chr.) Gumelniţa / A  

Situl este amplasat pe o culme îngustă, mărginită de maluri abrupte. Platoul coboară spre N şi este afectat de alunecări de teren. Locuirea se concentrează pe latura nordică. Depunerea arheologică are o grosime de max. 1 m.


 
aşezare  Eneolitic aspectul Stoicani-Aldeni  

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnostic intruziv 2001/2020

Au fost realizate sondaje în anii 2001 şi 2020.

* GARVĂN Daniel
* MATEI Sebastian
* MUNTEANU Roxana
* SÂRBU Valeriu
* MUZEUL JUDEŢEAN BUZĂU Ion
* SÂRBU Dorin
* TACHE Meda
* VASILESCU Tiberiu
* CIUCULESCU Constantin
* TĂNĂSESCU Bogdan
* SULTANA Nicușor
Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" Bucureşti * *
Muzeul Judeţean Buzău * *

Bibliografie
1. Garvăn, Daniel, nepublicat, 2021 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Motzoi-Chicideanu, Ion, Năeni, com. Năeni, jud. Buzău. Punct: Zănoaga, Şipot, Cronica cercatărilor aheologice din România. Campania 2001, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2001, p. 213-214 [Publicaţie]
 
 
Scroll