Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   85706.01
Nume   Situl arheologic de la Fitod - Csere-alja
Județ   Harghita
Unitate administrativă   Leliceni
Localitate   Fitod
Punct   Csere-alja
Reper   Aşezarea se află la limita extravilanului, parţial pe teritoriul fostului CAP, la est de sat, pe malul drept al pârâului Fitod, la poalele dealului Csere.
Reper hidrografic - nume   Fitod, Olt
Reper hidrografic - tip   pârâu
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare deschisă
Descriere   Sit necunoscut în literatura de specialitate, identificat cu ocazia unei perigheze arheologice. 70% din suprafaţa sitului este fâneaţă iar restul arătură. Situl a fost afectat cu ocazia construirii unui grajd al CAP-ului, pe o suprafaţă de cca. 30 mp.
O altă lucrare care a afectat situl într-o măsură foarte mică a fost plantarea unor copaci la limita de proprietate. Cu această ocazia au fost scoase la suprafaţă mai multe fragmente care aparţineau unui cuptor de redus minereul de fier şi fragmente ceramice, care au înlesnit încadrarea cronologică a sitului. Pe suprafaţa arată a sitului, fragmente
ceramice se găsesc în cantităţi foarte mici. Inventarul arheologic constă din fragmente ceramice de dimensiuni mici (4-5 buze din care una ornamentată), bucăţi dintr-un cuptor de redus minereul de fier, o unealtă de piatră (răzuitor).
Materialul arheologic rezultat în urma perieghezei, va fi depozitat la Muzeul Secuiesc al Ciucului din Miercurea Ciuc.
Data descoperirii   12.11.2009
Suprafața sitului   1,06 ha
Stare de conservare   medie / 18.11.2009
Riscuri naturale   Animale: 2 / 18.11.2009
Riscuri antropice   Afectare parţială: 2 / 18.11.2009
Data ultimei modificări a fişei   23.12.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului Wietenberg      
aşezare  La Tène dacică      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2009

DCCPCN Harghita KOSZA Antal

Bibliografie
1. Kosza Antal, Situl arheologic Fitod - Csere-alja, 2009 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll