Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   160145.01
Nume   Situl arheologic de la General Praporgescu - Vatră sat General Dragalina (Drb. 61/Cerna 1)
Județ   Tulcea
Unitate administrativă   Cerna
Localitate   General Praporgescu
Punct   Vatră sat General Dragalina (Omurlar, Umurlari sau Homurlari)
Reper   Situl se află pe un platou, la aproximativ 1,8 km nord-vest de localitatea Cârjelari.
Reper hidrografic - nume   Homurlar
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   agricultură; păşune; viticultură
Categorie   locuire; descoperire funerară
Tip   aşezare; necropolă
Descriere   Perimetrul delimitat include vatra satului, cimitirul comunităţii musulmane şi cimitirul comunităţii creştine.
Observații   Situl se întinde pe raza a două localităţi, respectiv: General Praporgescu, Cod ran 160145.01 şi Cârjelari, Cod RAN 160350.22.
Data descoperirii   2018
Suprafața sitului   18 ha
Stare de conservare   grav afectat / 23.04.2020
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 23.04.2020; Agricultură intensivă: 4 / 23.04.2020
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   08.11.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Hallstatt necunoscută  

Au fost identificate materiale ceramice specifice acestei perioade.

 
aşezare  Epoca romană    

Au fost identificate materiale ceramice specifice acestei perioade.

 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XVI-XX)   1543 

Satul Omurlari, cunoscut şi sub denumirea de Umurlari sau Homurlari, este menţionat în documentele turceşti începând cu secolul al XVI. Astfel, prima atestare documentară o găsim în registrul turcesc (defter) din 1543. Alte menţiuni le regăsim în defterul din 1573, apoi registrul din anii 1645 şi 1676 şi harta statistică rusă realizată în timpul războiului 1828-1829. La începutul secolului XX, Dicţionar Geografic, Statistic şi Istoric al judeţului Tulcea, p. 248 (Grigore Dănescu), consemnează o populaţie compusă din turci, reprezentată de 28 de familii sau 112 de suflete. Satul având o întindere de 18 ha. În lucrarea lui M. D. Ionescu, satul apare ca fondat în 1832.
Satul începe să fie părăsit de locuitori după anul 1950, când o parte din populaţie se mută în localitatea Ciucurova, la Tulcea sau Constanţa. La finele anilor ’70, ultimii locuitori au părăsit satul.

 
cimitir creştin  Epoca medievală târzie    

Cimitirul fostei localităţii General Dragalina (Omurlar) era alcătuit atât din morminte creştine cât şi din morminte musulmane. Acesta este traversat de un drum de exploatare, care împarte în doua complexul cimiterial. În stânga drumului sunt crucile aparţinând cimitirului creştin, iar în partea dreaptă, pietrele care semalează mormintele musulmane.
Sunt identificate gropi pentru deshumarea defuncţilor. În anii ’80 ai secolului trecut, posibil şi după anul 1990, cei care aveau membrii ai familiilor înmormântaţi în acest cimitir, au preluat osemintele defuncţilor, pentru a fi depuse în cimitire din alte localităţi.
În cimitirul creştin se mai păstrează cruci morminte creştine.

 
Cimitir musulman  Epoca medievală târzie    

În cimitirul musulman se mai păstrează pietrele (baska lak) care semnalează mormintele musulmane.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. evaluare de teren 2018

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea STĂNICĂ Aurel - Daniel
MICU Cristian Leonard
MOCANU Marian
MIHAIL Florian
PANAIT Valentin

Bibliografie
1. Stănică, Aurel - Daniel, 2018 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
2. Dănescu, Grigore, Dicţionarul geografic, statistic şi istoric al judeţului Tulcea, București, 1896, 248, http://bjconstanta.ro/wp-content/uploads/carti/Dic%C8%9Bionarul%20Geografic%20Statistic%20Economic%20%C8%99i%20Istoric%20al%20Jude%C8%9Bului%20Constan%C8%9Ba.pdf [Publicaţie]
3. Stănică, Aurel - Daniel, 2021 [Fişă de sit]
4. Gheață, A., Toponimie și geografie istorică în Dobrogea medievală și modernă, Memoriile secției de științe istorice, seria IV, T. V., 1980, București, 1982, 59 [Publicaţie]
5. Lahovari, G.I.; Brătianu, C.I.; Tocilescu, Gr., Marele Dicționar Geografic al Romîniei, vol. III, Stab. grafic J.V. Socecŭ, București, 1900 [Publicaţie]
 
 
Scroll