Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   105320.02
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   GR-I-s-B-14788
Nume   Situl arheologic de la Ghizdaru - Fundul Gurbanului
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Stăneşti
Localitate   Ghizdaru
Punct   Fundul Gurbanului
Reper   Situl se află la circa 500 de metri nord-vest de ieşirea din satul Ghizdaru, între calea ferată şi DJ503 şi la nord de Valea Ghizdăreanca.
Reper hidrografic - nume   Gurbanu
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   luncă
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire civilă
Tip   aşezare
Observații   Cu timpul, botul de deal a devenit carieră de nisip şi pietriş, din cauza acestor lucrări fiind distrusă o mare parte din aşezare
Suprafața sitului   2 ha
Stare de conservare   precară / 12.03.2014
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 17.03.2022; Agricultură intensivă: 3 / 17.03.2022
Regim de proprietate   privat
Data ultimei modificări a fişei   17.03.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Hallstatt       GR-I-m-B-14788.02 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX - X) Dridu  

Stratul La Tene este suprapus şi deranjat de un strat de cultură din perioada medieval timpurie. În interiorul lui au fost descoperite urme de locuinţe, vetre, cuptoare cu cupole şi diferite gropi. Locuirea medievală este datată în sec. IX-X.

GR-I-m-B-14788.01 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Cernavodă  

Epoca bronzului timpuriu este documentată prin descoperiri sporadice ce aparţin complexului Cernavodă. Din aceeaşi epocă datează şi o lamă de pumnal de bronz.

 
Aşezare  La Tène geto-dacă  

Epoca La Tene geto-dacă este mai bine reprezentată. În stratul respectiv de cultură au fost descoperite câteva gropi şi fragmente ceramice lucrate atât la roată cât şi cu mâna.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnoză 1961

Muzeul Județean "Teohari Antonescu" Giurgiu BERCIU Dumitru
RĂDULESCU Gheorghe
MIHĂILESCU Gabriel
IONESCU Mihai

Bibliografie
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1232, poz. 87-89 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
3. Berciu, D.; Rădulescu, Gh. ; Mihăilescu, Gabriel; Ionescu, M., Săpăturile de informare de la Gostinu şi Ghizdaru (r. Giurgiu, reg. Bucureşti), Materiale şi cercetări arheologice, 7, Academiei R.P.R., Bucureşti, 1961, 291-296 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
4. Petrescu, Doina et all, Studiu privind zonele protejate, ACtualizare Plan Urbanistic General Comuna Stănești , județul Giurgiu, Giurgiu, 2015 [Publicaţie]
 
 
Scroll