Română   English Ministry of Culture
National Archaeological Record of Romania (RAN)
Site Information Display on the map of Romania
RAN Code105320.02
LMI Code (List of Historic Monuments) History Monuments List of 2010GR-I-s-B-14788
NameSitul arheologic de la Ghizdaru - Fundul Gurbanului
CountyGiurgiu
CommuneStăneşti
City/Town/VillageGhizdaru
PlaceFundul Gurbanului
LandmarkSitul se află la circa 2 k m vest de satul Ghizdaru pe locul zis "Fundul Gurbanului", la aproximativ 500 m est de calea ferată Giurgiu-Videle, pe un bot de deal de sub care izvorăşte pîrîul Gurbanul.
Geomorphologyterasa Dunării
Site Classlocuire civilă
Site Typeaşezare
NotesCu timpul, botul de deal a devenit carieră de nisip şi pietriş, din cauza acestor lucrări fiind distrusă o mare parte din aşezare
Site Surface 2 ha
State of preservationprecară / 12.03.2014
Ownershipprivat
Last record update13.4.2018
 
Finds:
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Hallstatt     GR-I-m-B-14788.02 
Aşezare  Epoca medievală timpurie (sec. IX - X) Dridu Stratul La Tene este suprapus şi deranjat de un strat de cultură din perioada medieval timpurie. În interiorul lui au fost descoperite urme de locuinţe, vetre, cuptoare cu cupole şi diferite gropi. Locuirea medievală este datată în sec. IX-X. GR-I-m-B-14788.01 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu Cernavodă Epoca bronzului timpuriu este documentată prin descoperiri sporadice ce aparţin complexului Cernavodă. Din aceeaşi epocă datează şi o lamă de pumnal de bronz.  
Aşezare  La Tène geto-dacă Epoca La Tene geto-dacă este mai bine reprezentată. În stratul respectiv de cultură au fost descoperite câteva gropi şi fragmente ceramice lucrate atât la roată cât şi cu mâna.  

Bibliography
1. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (site record source)
2. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. II, București, 2004, p. 1232, poz. 87-89 [Ordin MCC] (site record source)
3. Berciu, D.; Rădulescu, Gh. ; Mihăilescu, Gabriel; Ionescu, M., Săpăturile de informare de la Gostinu şi Ghizdaru (r. Giurgiu, reg. Bucureşti), Materiale şi cercetări arheologice, 7, Academiei R.P.R., Bucureşti, 1961, 291-296 [Publicaţie] (site record source)