Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157200.02
Name   Situl arheologic de la Ghizela - Dealu Osnaşului S
County   Timiş
Commune   Ghizela
City/Town/Village   Ghizela
Place   Dealu Osnaşului S
Landmark   Situl arheologic se afl[ la 3,35 km NV de biserica ortodoxă din Ghizela; la 1,57 km SV de biserica ortodoxă din Hisiaş; la 3 km E de biserica ortodoxă din Lucareţ şi la 550 m NE de versantul stâng al Pârâului Chizdia.
Hydrographic landmark - name   Ghizdia
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   Aşezare
Description   Obiectivul arheologic este amplasat pe versantul sudic al Dealului Osnaşului (185,7 m altitudine) şi evoluează în jurul unui izvor de coastă important, actualmente colmatat, dar cu vegetaţie specifică zonelor umede în jur. Prezintă o diferenţă de nivel de peste 25 m faţă de albia majoră, mlăştinoasă în acest sector, a Pârâului Chizdia, iar terenul are o sensibilă înclinare de la N spre S. Pigmentaţia solului este brun-cenuşie, cu numeroase fragmente de chirpic şi pigmentaţie de arsură în compoziţie. Obiectivul dispune, de asemenea, de o vizibilitate deosebită asupra văii străbătute de Pârâul Chizdia, până în punctul de confluenţă cu Pârâul Hisiaş.
Discoverer   Liviu Măruia, Dorel Micle, Florin Horak
Date of discovery   2009
State of preservation   medie / 03.02.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 03.02.2016
Last record update   03.02.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca fierului (sec. VIII-VI a.Chr.) Hallstatt  

 
 
Aşezare  Epoca romană (sec. III-IV)    

 
 
Aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XVI)    

 
 
Aşezare  Epoca medievală târzie (sec. XVII-XVIII)    

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009 * MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
* HORAK Florin
U Timişoara * *

Bibliography
1. Măruia, Liviu; Micle, Dorel; Horak, Florin [Fişă de sit] (site record source)