Site Information
Location   Display on the map of Romania *
RAN Code   157200.01
Name   Situl arheologic de la Ghizela - Ghizela Vest
County   Timiş
Commune   Ghizela
City/Town/Village   Ghizela
Place   Ghizela Vest
Landmark   Situl arheologic se află la 1,16 km VNV de biserica ortodoxă din Ghizela; la 1,9 km SSE de biserica din Hisiaş, la 50 m NE de punctul de intersecţie al DJ 609 A Şanoviţa - Paniova cu drumul comunal spre Ghizela şi la 680 m NE de confluenţa Pârâului Hisiaş cu versantul stâng al Pârâului Chizdia.
Hydrographic landmark - name   Hisiaş, Ghizdia
Hydrographic landmark - type   pârâu
Geomorphology   Deal
Land utility   agricultură
Site Class   locuire
Site Type   Aşezare
Description   Obiectivul arheologic ocupă o întinsă terasă, bine profilată în teren şi dezvoltată la confluenţa Pârâului Hisiaş cu Pârâul Chizdia, ale căror albii majore le domină cu cca. 7-8 m diferenţă de nivel. Poziţia este una deosebit de favorabilă, cu o largă vizibilitate asupra cursurilor pâraielor mai sus-menţionate, suprafaţa terenului fiind, de asemenea, ferită de inundaţii sau de creşterea nivelului pânzei freatice la precipitaţii bogate. Pigmentaţia solului este brun-cenuşie, cu numeroase urme de chirpic şi de arsură, dovedind existenţa unui strat de cultura arheologică bogat. Se constată, totuşi, o poluare modernă semnificativă, generată de cele trei drumuri locale care flanchează obiectivul.
Discoverer   Liviu Măruia, Adrian Cîntar, Lavinia Bolcu, Monica Măndoiu
Date of discovery   2008
State of preservation   medie / 03.02.2016
Human risk   Agricultură intensivă: 3 / 03.02.2016
Last record update   03.02.2016
 
Finds
Class/ Type Period (Date) Culture/ Cultural phase Documentary attestation Description/ Notes LMI Code
Aşezare  Epoca nbronzului    

 
 
Aşezare  Epoca dacică (sec. I a.Chr - I p.Chr.)    

 
 
Aşezare  Epoca romană (sec. III-IV)    

 
 
 
Research
  Type Year Observations Institution Name Forename
1. periegheză 2009 * MĂRUIA Liviu
* MICLE Dorel
* HORAK Florin
U Timişoara * *
2. periegheză 2008 * MĂRUIA Liviu
* CÎNTAR Adrian
* BOLCU Lavinia
* MĂNDOIU Monica
U Timişoara * *

Bibliography
1. Măruia, Liviu; Micle, Dorel; Cîntar, Adrian; Horak, Florin; Bolcu, Lavinia; M[ndoiu, Monica [Fişă de sit] (site record source)