Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   157255.12
Nume   Situl arheologic de la Giarmata - Dealul Morii V
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Giarmata
Localitate   Giarmata
Punct   Dealul Morii V
Reper   Suprafaţa sitului este amplasată în versantul stâng al Văii Pârâului Beregsău, ocupând ce-a de-a doua terasă (mediană), între cursul de apă şi versantul vestic al Dealului Morii. Terasa se înalţă cu circa 4 m faţă de prima terasă aflată la V, suprafaţa ocupată de sit având formă alungită şi îngustă, de-a lungul frunţii terasei, orientată pe direcţia NE-SV.
Reper hidrografic - nume   Beregsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   Aşezare
Descriere   Diferenţa dintre solul brun-gălbui, lutos, din afara sitului şi cel negricios, granulos, din interiorul sitului, creează un contrast vizibil de la mare distanţă. Vizibilitatea la nivelul solului
este parţial obturată în partea de sit din zona Autostrăzii A1, fiind optima în partea de N a
aşezării. Obiectivul este traversat în partea de S, pe lăţime, de Autostrada A1, fiind compartimentat, astfel, în două.
Observații   Excavat în 2010 cu prilejul construirii Autostrăzii A1, situl Giarmata 12 (Giarmata 10 în documentaţia cercetărilor sistematice invazive din 2010) nu a beneficiat decât într-o foarte mică măsură de publicarea rezultatelor săpăturii, informaţiile scose la lumină de Muzeul Banatului din Timişoara fiind în cea mai mare parte încă inedite. Articolele lui V. Bârcă şi L. Grumeaza amintesc sau analizează atent câteva din structurile descoperite aici: o aşezare sarmatică, 32 de morminte sarmatice încadrabile în perioada secolelor II-V d.Hr., 1 fântână/posibil puţ votiv din aceeaşi epocă (sec. IV-V d.Hr.). În aceeaşi perioadă a construirii autostrăzii, partea de nord a sitului a fost căpăcuită de un strat masiv de pământ (cca. 10 m), excavat de constructor de pe traiectul autostrăzii şi depus aici.
Data descoperirii   2010
Suprafața sitului   12,5 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 5 / 05.09.2016; Agricultură intensivă: 3 / 05.09.2016
Data ultimei modificări a fişei   02.11.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Prima epocă a fierului    

 
 
aşezare  Epoca romană (sec. II-IV p.Chr.)    

 
 
aşezare  Epoca medievală (sec. XIV-XV)    

 
 
 
Cercetare
 
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2015 * FLOCA Cristian
* ARDELEAN Adrian
* MICLE Dorel
* HALBAC Alexandru
* BOIA Constantin
* CRĂCIUNAȘ Alexandru
* BERTEA Sofia
* IORGA Darius
* PANĂ Andreea
U Timişoara * *
Arheovest * *
2. cercetare preventivă 2010      

Bibliografie
1. Grumeza L., Sicrie și amenajări funerare din lemn atestate la sarmații de pe teritoriul Banatului, AnB (SN), 20, 2012, 97-113 [Publicaţie]
2. Bârcă V., Grumeza L., Sarmatian burials in coffins and funerary timber features recently discovered in Western Plain of Romania, Ephemeris Napocensis, 24, 2014, 157-194 [Publicaţie]
3. Grumeza L., Animal inhumations within settlements during the Sarmatian Period on the Western Plain (end of the 2nd century – first half of the 5th century AD), Arheovest, I, Timișoara, 2013, 413-435 [Publicaţie]
4. Micle, Dorel; Floca Cristian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea si delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru comuna Giarmata, județul Timiș - perimetrul "Giarmata-P.U.G.", Timișoara, 2015, 56-60 [Studiu] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll