Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   157255.27
Nume   Situl arheologic de la Giarmata - Pădurea Darvas E-3
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Giarmata
Localitate   Giarmata
Punct   Pădurea Darvas E-3
Reper   Zona sitului se încadrează arealului jos, cu multiple meandrări, perimetrul acestuia fiind amplasat pe suprafaţa unei mici terase ce coboară cu circa 1-1,5 m către NV, spre afluentul pârâului Beregsău, actual meandru fosil, dar şi spre V şi E, acolo unde de asemenea treceau cândva mici cursuri de apă de suprafaţă.
Reper hidrografic - nume   Beregăsău
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   Câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   Aşezare
Descriere   Solul are o culoare negricioasă pe suprafaţa sitului, iar vizibilitatea este optimă (teren lucrat agricol).
Observații   Limitele sitului au fost trasate pe baza zonei verificate în teren, însă cu certitudine descoperirile se întind şi dincolo de calea ferată, aceasta afectând parţial aşezarea.
Descoperitor   Dorel Micle, Cristian Floca
Data descoperirii   2015
Suprafața sitului   10 ha
Riscuri antropice   Afectare parţială: 3 / 06.09.2016; Agricultură intensivă: 3 / 06.09.2016
Data ultimei modificări a fişei   02.11.2021
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Preistorie    

 
 
aşezare  Epoca romană (sec. II-IV p.Chr.)    

 
 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. periegheză 2015 * FLOCA Cristian
* ARDELEAN Adrian
* MICLE Dorel
* HOLBAC Alexandru
* BOIA Constantin
* CRĂCIUNAȘ Alexandru
* BERTEA Sofia
* IORGA Darius
* PANĂ Andreea
U Timişoara * *
Arheovest * *

Bibliografie
1. Micle, Dorel; Floca Cristian, Studiu de fundamentare pentru definirea, instituirea si delimitarea zonelor protejate care cuprind patrimoniu arheologic pentru comuna Giarmata, județul Timiș - perimetrul "Giarmata-P.U.G.", Timișoara, 2015, 100-102 [Studiu] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll