Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   57911.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   CJ-I-s-A-07068
Nume   Situl arheologic Castrul Alei Siliana şi vicus-ul militar de la Gilău - parcul castelului Banffy - Barcsay
Județ   Cluj
Unitate administrativă   Gilău
Localitate   Gilău
Punct   Castelul Wass - Banffy - Barcsay (Castelul Rackoczi)
Reper   Castrul roman se află în parcul castelului Rackoczi-Wass-Barcsay, ce adăpostea sediul Şcolii ajutătoare Gilău, pe un platou ce domină centrul satului, la confluenţa Someşului Mic cu pârâul Căpuşul.
Reper hidrografic - nume   Someşul Mic
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   terasă
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară
Data ultimei modificări a fişei   20.04.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Castru  Epoca romană    

Castrul a avut două faze de construcţie, una de pământ, construită încă din primii ani ai stăpânirii romane în Dacia, şi alta de piatră, ridicată în prima jumătate a secolului al II-lea. În interiorul turnului vestic al porţii sudice a fost găsită o diplomă militară aproape întreagă. Aceasta confirmă ca Ala Siliana a staţionat la Gilău.

CJ-I-m-A-07068.01 
Aşezare  Eneolitic Tiszapolgár, Coţofeni     CJ-I-m-B-07068.03 
Vicus  Epoca romană (sec. II - III d.Hr.)       CJ-I-m-B-07068.02 
Aşezare  Neolitic Tisa II     CJ-I-m-B-07068.03 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 2001

* ISAC D.
* ISAC A.
UBB Cluj * *
MNIT * *
2. cercetare sistematică 1997

* ISAC Adrian
* MARCU Felix
MNIT * *

Bibliografie
1. Isac, Dan, Castrele de cohortă şi ală de la Gilău, Zalău, 1997 [Publicaţie]
2. Isac, Dan, Gilău - Avicola, 2001 [Fişă tehnică] (sursa fişei de sit)
3. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis /16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/ 2004, vol. I, București, 2004, 340-343 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
4. Crişan, I. H.; Bărbulescu, M.; Chirilă, E.; Vasiliev, V.; Winkler, I., Repertoriul arheologic al județului Cluj, Muzeul de Istorie al Transilvaniei, Biblioteca Musei Napocensis V, Cluj-Napoca, 1992, 223, 113-114 [Repertoriu] (sursa fişei de sit)
5. Rusu, M., Cercetări arheologice la Gilău, Materiale și cercetări arheologice, 2, 685-716, 1956 [Publicaţie]
6. Macrea, M; Rusu, M; Winkler, I., Șantierul Arheologic Gilău (r. și reg. Cluj), Materiale și cercetări arheologice, 5, 1959, 453-459 [Publicaţie]
7. Isac, Adrian; Marcu, Felix, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 1983 - 1992, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1993, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=499&d=Gilau-Cluj-Castrul-roman-1997 [Publicaţie]
8. Isac, Dan, Cronica cercetărilor aheologice din România, campania 2000, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 2001, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1275&d=Gilau-Cluj-Castrul-roman-2000 [Publicaţie]
9. Isac, Adrian, Marcu, Felix, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 1997, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, București, 1998 [Publicaţie]
10. Rusu, Mircea, Castrul roman de la Gilău, Tibiscum, Caransebeş, 1979, 153-192, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=102497-castrul-roman-de-la-gilau--tibiscum--1979 [Publicaţie]
 
 
Scroll