Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   57911.02
Nume   Situl arheologic de la Gilău - Râpa Dracului
Județ   Cluj
Unitate administrativă   Gilău
Localitate   Gilău
Punct   Râpa Dracului (Őrdőg Árak)
Reper   Situl se află pe un promontoriu ce domină lunca Someşului Mic pe malul sudic al acestuia, fiind limitat în est de Autostrada Transilvania A3
Reper hidrografic - nume   Feneş
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   pădure
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Descriere   Situl a fost identificat cu ocazia lucrărilor la Autostrada Transilvania A3, în zona tronson 2B, km 50+200 / 50+300.
Observații   Situl arheologic se întinde şi pe teritoriul comunei Luna de Sus, având cod RAN 57724.02.
Suprafața sitului   9,36 ha
Data ultimei modificări a fişei   01.04.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Fortificaţie  Hallstatt    

Sistemul de fortificare este clasic, cu cele trei elemente definitorii şi anume şanţ, val şi palisadă, toate identificate în situl de la „Râpa Dracului”. Ele protejează platoul de pe botul de deal cu pante extrem de abrupte, astăzi parţial împădurite, fapt ce o include în categoria fortificaţiilor de tip pinten/promontoriu barat. Poate fi încadrată în categoria fortificaţiilor de refugiu specifice primei epoci a fierului în zona intracarpatică.

 
Aşezare  Epoca bronzului timpuriu    

În timpul cercetărilor arheologice preventive a fost identificat un nivel de cultură aparţinând bronzului timpuriu, sărac în materiale, dispus sub stratul vegetal de pădure, deranjat şi de desţeleniri. Grosimea stratului de cultură variază de la 0,15 la 0,25 m, spre partea sudică şi sud-estică a sitului fiind mult mai subţire.
Pe cele cca. 0,4 ha decapate mecanic integral au fost descoperite două complexe, respectiv două gropi menajere, ambele situate spre latura estică a sitului spre limita interioară a ariei supuse cercetării preventive.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare preventivă 2007

Institutul de Arheologie şi Istoria Artei Cluj-Napoca COCIŞ Sorin
SZABOLCS Ferencz
URSUŢIU Adrian

Bibliografie
1. Cupcea, George, Studiu Arheologic pentru reactualizare P.U.G. Com. Florești, Jud. Cluj. Fișă analitică nr. 237-238, 2019 [PUG] (sursa fişei de sit)
2. Cociș, Sorin, Cronica Cercetărilor aheologice din România. Campania 2007, CIMEC- Institutul de Memorie Culturală, 2008, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=3914&d=Luna-Floresti-Cluj-Rapa-Dracului/%D5rd%F5g-Arak-2007 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll