Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   155323.06
Nume   Aşezarea de epocă postromană de la Giroc - Km 12+260 – 12+980/ Obiectiv 4/ Sit 3 Centura Sud
Județ   Timiş
Unitate administrativă   Giroc
Localitate   Giroc
Punct   Km 12+260 – 12+980/ Obiectiv 4/ Sit 3 Centura Sud
Reper   Situl se află la sud-est de localitatea Giroc, cca 475 m est-nord-est de DC318 şi la cca 1000 m sud de drumul 595D.
Reper hidrografic - nume   Timiş
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   agricultură
Categorie   locuire
Tip   aşezare deschisă
Descriere   Aşezarea se întinde pe terasa unui pârâu, cu cursul de la est spre vest, afluent al râului Timiş. Acest pârâu a fost canalizat în timpul comunismului, pe parcursul ei a fost săpat un canal lat şi adânc de irigaţii. Acest canal nu mai este folosit şi este secat.
Situl a fost identificat în urma unui diagnostic arheologic intruziv efectuat pentru Centura de Sud a Timişoarei în martie 2019 de către Muzeul Naţional al Unirii Alba Iulia. . În urma cercetărilor arheologice preventive la situl 3 pe Varianta ocolitoare a municipiului Timişoara au fost descoperite 201 de complexe care se datează în secolul V d. Hr. şi aparţin unei aşezări. Au putut fi identificate: 9 locuinţe, 1 cuptor exterior cu groapă de deservire, 5 fântâni, 47 de gropi de provizii, 13 gropi de stâlpi.
Observații   Situl este într-o stare de conservare medie, având în prezent destinaţia de teren arabil. Este expus riscului cauzat de agricultura intensivă şi de extinderea zonelor construite din localitate.
Data descoperirii   2019
Suprafața sitului   10 ha
Stare de conservare   medie / 11.11.2019
Riscuri naturale   Cutremur: 1 / 11.11.2019; Inundaţii: 1 / 11.11.2019; Animale: 3 / 11.11.2019; Exces de apă în sol: 1 / 11.11.2019
Riscuri antropice   Demolare: 3 / 11.11.2019; Afectare parţială: 3 / 11.11.2019; Vandalism: 3 / 11.11.2019; Furturi: 3 / 11.11.2019
Regim de proprietate   mixt
Data ultimei modificări a fişei   18.04.2022
 
Descoperiri în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare deschisă  Epoca postromană (secolul al V-lea d.Hr.) Sarmată  

În secţiuni predomină ceramica, care se poate clasifica din punct de vedere tehnologic în trei categorii: ceramică modelată la roata rapidă, fină; modelată la roată înceată şi modelată cu mâna. Cu totul excepţional apar câteva fragmente ceramice modelate la roată rapidă, cu aspect zgrunţuros. Categoria ceramicii modelate la roata rapidă, fină este dominată net de fragmente în nuanţele cenuşiului, multe fragmente sunt lustruite uniform sau în dungi pe partea exterioară. Apar străchini cu buze îngroşate, de multe ori trase uşor spre exterior, oale şi ulcioare, dar şi câteva fragmente de chiupuri. Ceramica cărămizie/roşiatică apare doar în număr redus. Ceramica modelată la roată înceată apare în număr mare, forma tipică pentru această categorie tehnologică fiind oala. Oalele sunt bogat ornamentate pe umăr, cu benzi de linii orizontale sau în val şi de motive ştampilate sau realizate prin impresiuni. Cele câteva străchini modelate la roată înceată imită forme modelate la roată rapidă. În cadrul ceramicii modelate cu mâna predomină oalele, dar apar şi câteva capace. În unele cazuri oalele modelate cu mâna sunt ornamentate pe umăr cu benzi de linii în val.
Descoperirile din metal sunt puţine, tipologic ele vor fi încadrate după procesul de curăţire. Au fost descoperite mai multe obiecte din fier, lame de cuţite, fibule din fier şi fragmente de fibule din bronz şi un cercel din aur. Foarte probabil în aşezare s-a prelucrat fierul, au fost descoperite bucăţi de zgură din fier, părţi tăiate din lupe de fier.
Stratigrafia sitului e simplă, complexele apar la adâncimi dintre 60-80 cm cu excepţia vecinătăţii unui canal de irigaţii, unde peste arătorul din anii 1970 a fost depus şi nivelat lutul săpat din canal, rezultând un strat de lut galben până la grosime de 1 m. În urma studierii situaţiilor surprinse în profilele săpăturilor noastre am putut constata că complexele din secolul V d. Hr. apar deseori imediat sub stratul arător. Nu avem elemente de stratigrafie verticală, nu am surprins nici o întretăiere clară de complexe. Dispunem însă de o stratigrafie orizontală, complexele fiind grupate în trei zone relativ bine delimitate. Putem observa că în cele trei grupări sunt diferenţe privind tipurile de complexe. În cadrul grupării din partea vestică a suprafeţei cercetate apar gropi de provizii tronconice, fântâni şi doar un singur complex de mari dimensiuni. Locuinţele rectangulare, adâncite în pământ, cu cuptoare adosate apar doar în gruparea de complexe din mijlocul suprafeţei cercetate. Alături de locuinţe au mai fost cercetate gropi de provizii, fântâni, două gropi cu vase întregi. Pentru gruparea din capătul estic al zonei cercetate sunt caracteristice complexele de mari dimensiuni şi fântânile. Umpluturile complexelor se pot încadra după consistenţă în trei categorii. Gropile de stâlp şi complexele de mai mici dimensiuni sau de adâncime mică au o umplutură cenuşiu-brună sau brună, compactă cu puţini pigmenţi de chirpici sau cărbune de lemn. Gropile de provizii şi fântânile au o umplutură afânată, nuanţele cenuşiului, cu lentile de cenuşă, arsură şi lut galben. De multe ori pe fundul gropilor de provizii se poate observa un strat de cenuşă. Umplutura locuinţelor este relativ compactă, cu multă cenuşă şi arsură, pe podea aproape în toate cazurile se poate observa un strat de cenuşă cu cărbune de lemn. Excepţie face de la categoriile de mai sus groapa de provizii 113, care a fost umplută cu chirpici.

 
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. diagnostic 2019

Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia * *
2. cercetare preventivă 2019

* GINDELE Robert
* BRÂNDUȘAN Lavinia
Muzeul Național al Unirii Alba-Iulia * *

Bibliografie
1. Gindele, Robert, 2019 [Fişă tehnică]
2. Bunoiu, Victor; Bertea, Sofia, 2019 [Fişă de sit] (sursa fişei de sit)
3. Gindele, Robert, 2019 [Fişă de sit]
 
 
Scroll