Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   101403.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   GR-II-m-B-15001
Nume   Biserica cu hramul "Adormirea Maicii Domnului" de la Goleasca
Județ   Giurgiu
Unitate administrativă   Bucşani
Localitate   Goleasca
Reper   Se află în partea central vestică a localităţii, la marginea drumului DJ412C lângă şcoală şi vis-a-vis de fostul CAP.
Reper hidrografic - nume   Dâmbovnic.
Reper hidrografic - tip   râu
Forma de relief   câmpie
Utilizare teren   locuire
Categorie   structură de cult
Tip   edificiu religios
Data ultimei modificări a fişei   12.09.2022
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Biserică  Epoca modernă (secolul al XIX-lea)   1817 

Biserica are plan trilobat cu pronaos, naos şi altar. Volumetria este marcată de oturlă
peste pidvor, de plan pătrat şi învelită în tablă. Separaia dintre pronaos şi naos se realizează
prin intermediul unor coloane, iar o catapeteasmă de zid separă naosul de altar.

A fost ctitorită în 1816 de Radu fost ban şi Nicolae Golescu fost hatman. Sunt atestate reparaţii şi refaceri în 1966, fapt atestat de pisania de deasupra intrării. Ultimele reparaţii au avut loc în 1999-2000.

 

Bibliografie
1. Drăgan, Eugen Valeriu; Pop, Andreea, Studiu istoric de fundamentare pentru identificarea monumentelor istorice și delimitarea zonelor de protecție în vederea elaborării Planului Urbanistic General al comunei Bucșani, județul Giurgiu, Planul Urbanistic General (PUG) al comunei Bucșani, județul Giurgiu, Giurgiu, 2018, 8 [Studiu istoric]
2. Lista Monumentelor Istorice 2015 - județul Giurgiu, Monitorul Oficial al României, partea I, Nr, 113 bis/15.II.2016, Giurgiu, 2016, 1427, https://patrimoniu.gov.ro/images/lmi-2015/LMI-GR.pdf [Baza LMI] (sursa fişei de sit)
 
 
Scroll