Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României
Cod RAN   171361.01
Nume   Situl arheologic de la Govora - Dealul Săpunarului
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Mihăeşti
Localitate   Govora
Punct   Dealul Săpunarului
Reper   Situl se află pe teritoriul localităţii Govora, pe Dealul Săpunarului.
Reper hidrografic - nume   Slătioara; Govora
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Categorie   locuire
Tip   aşezare
Data ultimei modificări a fişei   04.11.2020
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
aşezare  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      
 
Cercetare
  Tip An Observații Instituția Nume Prenume
1. cercetare sistematică 1961

* BERCIU Dumitru

Bibliografie
1. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 113 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
2. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 34, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie] (sursa fişei de sit)
3. Berciu, Dumitru, Cercetări privind preistoria județului Vâlcea, Buridava. Studii și Materiale, 1, Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea, Târgu Jiu, 1972, 13, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=81735-cercetari-privind-preistoria-judetului-vilcea--buridava-studii-si-materiale-muzeul-judetean-aurelian-sacerdoteanu-valcea--i-1972 [Publicaţie]
4. Roman, Petre, Cultura Coțofeni, Academiei R.S.R., București, 1976, 43, 82 [Publicaţie]
5. Tulugea, Cladiu Aurel, Repertoriul arheologic din nordul Olteniei (Neolitic, Eneolitic), Buridava. Studii și Materiale, 8, Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 2010, 21-22, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=81993-repertoriul-arheologic-din-nordul-olteniei-neolitic-eneolitic--buridava-studii-si-materiale-muzeul-judetean-aurelian-sacerdoteanu-valcea--viii-2010 [Publicaţie]
6. Tulugea, Cladiu Aurel, Preistoria Nordului Olteniei, Offsetcolor, Râmnicu Vâlcea, 2014, 53, 140 [Publicaţie]
 
 
Scroll