Informaţii despre sit
Localizare   Afişează pe harta României *
Cod RAN   170355.01
Cod LMI (Lista Monumentelor Istorice) Lista Monumentelor Istorice din 2010   VL-I-s-B-09538
Nume   Situl arheologic de la Grădiştea - Dealul Grădiştei
Județ   Vâlcea
Unitate administrativă   Grădiştea
Localitate   Grădiştea
Punct   Dealul Grădiştei (Dealul La Cetate)
Reper   Situl se află la 5 km V de sat, la limita cu jud. Gorj
Reper hidrografic - nume   Grădiştea
Reper hidrografic - tip   pârâu
Forma de relief   deal
Utilizare teren   păşune
Categorie   locuire
Tip   aşezare militară
Descriere   Situl cuprinde vestigii de tip Coţofeni, o aşezare din prima epocă a fierului şi o cetate dacică.
Observații   Situl se întinde şi pe teritoriul UAT Logreşti (cod RAN - 80819.02).
Data ultimei modificări a fişei   11.06.2021
 
Componente în cadrul sitului
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Cultura/ Faza culturală Atestare documentară Descriere/ Observații Cod LMI
Aşezare  Hallstatt neprecizată     VL-I-s-B-09538 
aşezare fortificată  La Tène Geto-dacă      
vestigii  Epoca bronzului timpuriu Coţofeni      

Bibliografie
1. Lista Monumentelor Istorice, MO nr. 646 bis/16/07/2004, Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2.314/2004, vol. III, București, 2004, p. 2300, poz. 69 [Ordin MCC] (sursa fişei de sit)
2. DMASI, Proiectul Listei Monumentelor Istorice, 1991 [Proiect LMI] (sursa fişei de sit)
3. Pătroi, Nicolae Cătălin, Preistoria Olteniei. Siturile culturii Coțofeni, Drobeta Turnu-Severin, 2019, 113 [Publicaţie]
4. Pătroi, Nicolae Cătălin, Repertoriul așezărilor și descoperirilor culturii Coțofeni în Oltenia, Litua. Studii și Cercetări, XVIII, Muzeul Județean Gorj "Alexandru Ștefulescu", Târgu Jiu, 2016, 34, https://tinyurl.com/yxfs7k8q [Publicaţie]
5. Berciu, Dumitru, Arheologia preistorică a Olteniei, Ramuri, Craiova, 1939, 76 [Publicaţie]
6. Roman, Petre, Cultura Coțofeni, Academiei R.S.R., București, 1976, 82 [Publicaţie]
7. Tulugea, Cladiu Aurel, Repertoriul arheologic din nordul Olteniei (Neolitic, Eneolitic), Buridava. Studii și Materiale, 8, Muzeul Județean "Aurelian Sacerdoțeanu" Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, 2010, 22, https://biblioteca-digitala.ro/?articol=81993-repertoriul-arheologic-din-nordul-olteniei-neolitic-eneolitic--buridava-studii-si-materiale-muzeul-judetean-aurelian-sacerdoteanu-valcea--viii-2010 [Publicaţie]
8. Tulugea, Cladiu Aurel, Preistoria Nordului Olteniei, Offsetcolor, Râmnicu Vâlcea, 2014, 140 [Publicaţie]
 
 
Scroll