Română   English Ministerul Culturii
Repertoriul Arheologic Naţional (RAN)
Informaţii despre SIT Localizează pe harta României
Cod RAN1188.02
NumeNecropola tumulară din epoca romană de la Abrud - Valea Seliştei
JudețAlba
Unitate administrativăOraş Abrud
LocalitateGura Cornei
PunctValea Seliştei
Reperversanţii sud-estici ai văii Selişte
Categoriedescoperire funerară
Tiptumul
DescriereCulmea înaltă a versanţilor reprezintă şi cumpăna apelor dintre valea Roşiei şi valea Cornei. Din zona tăului Ţapului către vest, culmea Săliştei, separă zona exploatărilor miniere de epocă romană şi medievală de aşezările ce vor fi existat la Abrud în perioada romană pe lângă fortificaţia cu val de pământ sau de-a lungul drumului dinspre Abrud spre aşezările din zona Hăbadului sau valea Nanului. Lista perimetrelor arheologice cercetate de colectivul INMI în anul 2002 este următoarea: - secţiunea 020151001, proprietatea Botar Maria, secţiunea 020152001, proprietatea Guran Ana, secţiunile 020153001, 020153002, 020153003, proprietatea Budugan Cornel, secţiunea 020154001, proprietatea Nariţa Remus, secţiunile 020103001, 020103002, 020103003 proprietatea Budugan Cornel, secţiunile 020103004, 020103005, 020103006, 020103007, 020103008, 020103009, proprietatea Budugan Cornel, şi Pleşa Ramona, secţiunile 020104001, 020104002, 020105001, 020105002, 020105003,. 020105004, proprietatea Boncuţ Aurel, secţiunile 020106001, 020106002, 020106003, 020106004, proprietatea Cioara Maria, secţiunile 020107001, 020107002, proprietatea Cristea Virginia, secţiunea 020106005 şi următoarele (tumul), proprietatea Cioara Maria.
ObservațiiŞantierul face parte din Programul Naţional de Cercetare Alburnus Maior
Data ultimei modificări a fişei10.12.2014
 
Descoperiri în cadrul sitului:
Categorie/ Tip Epoca (Datare) Atestare documentară Cultura/ Faza culturală Descriere/ Observații Cod LMI
Necropolă de incineraţie  Epoca romană (sec. I-III) neprecizată Cronologia relativă a tumulului antic: în prima etapă se amenajează, printr-o decapare parţială a pantei line a dealului, o platformă (N.1): acestei etape îi corespunde mormântul de incineraţie - CPL 4 şi groapa CPL 3. - mormântul de incineraţie - CPL 4 are dimensiunile gropii de incineraţie de 2,20 x 1,10 m şi o adâncime de 0,40 0,60 m. În interiorul gropii a fost evidenţiat un strat de pământ galben-cenuşiu afânat, cu pietre mici dispuse întâmplător, puternic pigmentat cu cenuşă, fragmente de cărbune şi fragmente dintr-o crustă de pământ ars la roşu pe o grosime de 1 cm. A fost descoperit un singur fragment ceramic atipic, de cca. 5 cm2, din pastă grăunţoasă roşie, arsă imperfect, ce pare a proveni de la un vas de mici dimensiuni (roman?). - groapa CPL 3, descoperită în C1 are dimensiunea maximă de 4,80 m pe direcţia E - V şi adâncimea maximă de 1,50 m: în interiorul gropii apare pământ negru cu urme intense de cărbune. Nu au fost descoperite urme de inventar mobil. Mantaua tumulului acoperă parţial zona de nord a gropii. Într-o etapă cronologică ulterioară, platforma N1 este supraînălţată. Diferenţa de nivel între partea superioară a celor două suprafeţe diferă, fiind cuprinsă între 0,20 - 0,60 m, mai mare în zona centrală a tumulului şi mai redusă spre poalele movilei. Pe nivelul N2, caracterizat de aceleaşi urme de arsură în suprafaţă, au fost sesizate gropile de incineraţie ale altor două morminte: CPL 5 si CPL 2. CPL 5, descoperit în dreptul profilului despărţitor dintre C 3 şi C 4, carou 5 - 6: groapa mormântului are dimensiunile de 0,95/1,00 x 2,10/2,20 m, iar adâncimea este de 0,30 m faţă de nivelul N2. Mormântul a fost căpăcuit de penultimul strat al tumulului, format din pământ galben închis, granulos, amestecat cu pietre şi aflat imediat sub mantaua de piatră. Lângă piatra care marchează limita sudică a gropii s-au descoperit, pe nivelul N2, în arsură, două fragmente ceramice lucrate la roată, de culoare roşie, foarte mici, dintr-o pastă grăunţoasă, cu nisip alb cuarţos în compoziţie, asemănătoare pastei fragmentului ceramic descoperit în CPL 5. CPL 2, sesizat în S I, pe profilul dinspre C 1 şi cercetat în S 1, C1 şi C 3, se prezintă tot ca groapa unui mormânt de incineraţie, cu dimensiunile de 2,10 x 1,10 m şi o adâncime maximă de 0,30 m. Groapa prezintă aceleaşi caracteristici cu cele ale CPL 5. Deasupra platformei N 2 şi a gropilor de morminte CLP 5 si CPL 2 se amenajează mantaua de piatră a tumulului. În partea de est a tumului a fost sesizată practicarea unei gropi care deranjează mantaua de piatră (posibil o înmormântare secundară). În acest loc mantaua tumulului este parţial refăcută. Folosirea platformei N1 ca platformă de incinerare, ustrinum, alături de groapa CPL 3 (ca loc de depunere a resturilor cinerare) este o ipoteză de lucru, verificabilă prin cercetarea arheologică a celorlalte două movile aflate în imediata vecinătate.

Tumul pare să fie în relaţie cu complexul arheologic cercetat de colectivul MNIR la Tăul Ţapului, în anul 2001.
 
mormânt  Epoca romană      
Aşezare  Epoca medievală (sec. XVI - XVII)   Două locuinţe  
 
Cercetare:
  Tip cercetare An cercetare Număr campanie Observații Colectiv Instituţii
1. cercetare sistematică 2002
Nume Prenume Rol
CRĂCIUN Cristina responsabil
SION Anişoara Membru colectiv
IOSIPESCU Raluca Membru colectiv
IOSIPESCU Sergiu Membru colectiv
LUPU Emil Membru colectiv
Instituţia Rol
INMI 1
MMN 2
Abral Artproduct SRL 2

Bibliografie
1. Crăciun, Cristina, Cronica Cercetărilor Arheologice din România. Campania 2002, CIMEC - Institutul de Memorie Culturala, Bucureşti, 2003, p. 22-23, nr. 2, http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=1854 [Publicaţie] (sursa fişei de sit)